Oppdatering 25.10.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon3.7

Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • EHF versjon 3.0: Det er gjort rettelser på validering av EHF faktura på nytt 3.0 format ved bruk av fakturarabatt og utlegg av øresavrunding på faktura. Det er også gjort rettelse ved import av EHF i Dokumentflyt, for å styre hva som legges på bankkonto (IBAN eller BBAN). Siste punktet er rettet på sentral server og vil derfor også gjelde for Zirius versjon 3.6.
  • Renteberegning – Ny renterutine: Rentenota trekker nå fra renter på innbetalt delbeløp.
  • Visma Avendo import: Rettelse på import, dersom avdeling og prosjekt var satt til 0 i importfil.
  • Svea Finans: Forbedret rutinen for å bestille og aktivere Svea Finans. Sender nå e-post uavhengig av oppsett i klient. Det er også lagt ut KOM I GANG VEILEDNING.
  • SpeedyCraft: Lagt inn forbedringer for kontroll mot overlappende referanser ved konvertering fra annet system. Lagt til kilde på ordre som er opprettet ute, oppdateres med SC på ordre . Det er og lagt ut KOM I GANG VEILEDNING.
  • Prosjekt – Prosjektrapport: Lagt til nye felt i rapporten for produserte timer mot budsjett (Prod.Timer.Bud) og etterslep timer. Produserte timer mot budsjett kalkuleres ut fra hva som legges inn i Produsert % verdi mot budsjetterte timer, og etterslep timer viser differansen mellom produsert verdi og påløpte timer.
  • Innkjøpsanalyse – Enkel visning: Nytt kryss som styrer om innkjøpsanalyse skal vises som en linje per vare, for enklere bearbedelse, oversikt og eksport til Excel. Det er også mulig å markere en eller flere linjer i rapporten og overføre til innkjøpskladd.
  • Trelast: Rettet på visning av nominelt volum på ordrelinjer og problem med øresdifferanse som kunne oppstå ved bruk av PAK enhet.
  • Batch: Rettet i visning av antall på lager, kjøpt og solgt i statusbilde, under Varer og Batch.