Nye retningslinjer for godkjenning av betalinger hos DNB

DNB innførte i November 2-stegs godkjenning av alle betalinger i bankens systemer, hvor de formidlet følgende informasjon:

“Lovgivning pålegger banker å ha kontroll med personer som handler på vegne av eller disponerer bedriftskunders konti. Som en konsekvens av dette, avvikler DNB alle rutiner som går på forhåndsgodkjenning av filer, og innfører obligatorisk godkjenning av alle betalinger i nettbanken.

Dette betyr at de som skal godkjenne betalinger på vegne av en bedrift må ha rettighet til dette i nettbanken.

Endringen berører også Direkte Remittering, og denne tjenesten vil derfor kun eksistere en begrenset periode. Vi er i dialog med alle de største ERP leverandørene for å finne gode alternative løsninger.

Vi beklager de ulempene dette vil medføre. Spørsmål kan rettes til DNB Kundesenter Bedrift på telefon 915 04800.
Les mer…

Hva betyr deg som er DNB kunde og bruker Zirius OnlineBank:
Om du har en OnlineBank avtale via DNB i dag som ble aktivert FØR 13.11.2019 betyr det at du etter 01.03.2020 vil måtte ettergodkjenne (med f.eks bankID) betalinger i nettbanken før de betales. Avtaler som er inngått ETTER 13.11.2019 vil måtte ettergodkjennes i nettbanken f.o.m avtaleinngåelse.

Veien videre:
Denne endringen påvirker alle systemer med bankintegrasjon mot DNB. Derfor har dette en høy prioritet hos DNB med ønske om å komme fram til en ny løsning som tilfredsstiller nye krav og tilretteleggelse for systemutviklerne slik at løsningen skal være enkel.

Vi har p.t. ikke fått noen signaler på at de andre bankene vi er integrert mot vil følge etter. Derfor vil remitteringsløsningen gå som normalt hos andre banker.