Nytt rapporteringsformat til Altinn – SAF-T

Rapportering til Altinn:
Bokføringspliktige er fra 1. januar 2020 forpliktet til å gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardformatet SAF-T, eller Standard Audit File – Tax. Zirius ERP har formatet klart og vil legge ut rutinen med beskrivelse sammen med Zirius programvareoppdatering 30.12.2019.   

Les mer hos skatteetaten