Oppdatering av Zirius versjon 3.7 31.12.2019

Det slippes en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.7 med rettelse i rutinen for tildeling av neste ledige nummer ved nyopprettelse.