Oppdatering 03.01.2020

Det er sluppet en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.7 som inneholder punktene:

  • Bilagsteller – nytt år: Det er gjort rettelse på bilagsteller som opprettes på nytt ved overgang til nytt år. Det ble opprettet flere tellere i ID tabell under Ajourhold og Firma. Det er lager retterutine som fjerne bilagstellere som ble feil opprettet.
  • Inngående bilag – betalt: Det er rettet feil ved bruk av betalt kryss på inngående bilag, når faktura var i annen valuta.
  • EDI Logiq – Plukkliste Nivå III: Endret slik at PO nummer kommer med som referanse på ordrelinjer ved bruk av EDI via Logiq. Gjelder kun plukkliste nivå III formatet.
  • Struktur-pakkevare – salgspris: Rettet på styring av pris ved strukturvarer uten prisavtale. Ved å sette Låst pris på varer innen struktur-pakkevaren, benyttes pris som er lagt inn på salgspris, og det beregnes ikke kundeprisavtaler.