Oppdatering 06.03.2020 Zirius versjon 3.7

Her er nyheter for oppdatering av Zirius versjon 3.7. Oppdatering inneholder ikke database oppdatering.

 • Regnskap:
  • Import lønn H&L: Lagt inn mulighet å styre importerte lønnskostnader mot angitt avsnitt og aktivitet, forutsatt at dette er aktivert på konto. Har også fjernet krav om bruk av små bokstaver i filnavn. Støtter nå små og store bokstaver.
  • Import xLedger (Elitefoto): Nytt format for import at kasse- og fakturajournal fra xLedger. Tilpasset format som Elitefoto benytter.
  • Import Mamut: Gjort rettelse på import av utgående mva beløp (felt 27) ved import av fakturajournal på Mamut format (ikke Mamut import Ny). Er mulig å aktivere oversettelse av momskoder ved bruk av Mamut import.
  • Varejustering: Det legges nå ved dokument fra varejustering på konti for beholdningsendring i HB.
  • Innbetaling: Bruker nå beslutning for bilagsart, om Reskontronavn skal vises eller ikke i hovedbok
 • Ordre / Faktura:
  • Rabatt 2: Rettelse på kalkulering av rabatt 2 som kan aktiveres under ajourhold, firma og enhet.
  • Bredde: Fjernet visning av kolonne Bredde i registrerte ordrelinjer.
  • Fastprisordre: Rettet på logikk rundt kreditering av en fastprisordre.
  • Ordrebekreftelse Nivå III: Oppdatert forsendelse av ordrebekreftelse til Logiq på nivå III format med bestilt enhet og opprinnelig bestillingsnummer fra kunde.
  • EHFForsendelse: Rutine for å masseopprette EHF forsendelse på kunder er tilpasset EHF 3.0
 • Varer:
  • Lagerstatushistorikk viser nå korrekt verdi varelager pr oppgitt dato.
 • Prosjekt:
  • Antall timer budsjettert: Oppdatering av opprinnelig godkjent antall timer fra Tilbud, vises i eget felt i prosjektet.
 • Integrasjoner:
  • Svea: Lagt inn dialog for fremdrift ved Send innbetalinger til Svea, og nytt parameter for å styre KID-lengde som skal sendes Svea. Forbedret logikk for styring av kundeposter som overføres Svea.
  • SpeedyCraft: Forbedret hastighet ved synkronisering, samt synliggjøring av hva som synkroniseres. Lagt til synkronisering av leverandør fra vare, samt oppdatering av AnnenRef1 som ordrenummer i SpeedyCraft. Rette på synkronisering av varer, og visning av ordreverdi.
  • WooCommerce API: Lagt inn kontroll av ordrenummer, dersom det er importert fra før. Oppdatering av status avventer pakking og under pakking. Åpnet for import av ordre til forskjellige ordretyper.
 • Kasse:
  • Point Terminaler: Åpnet for retur på bankkort på Point terminaler. Nets terminaler har dette fra før.
  • SAF-T kasse eksport: Diverse rettelser i utlegg på eget SAF-T format for kassesalg.
 • Android App:
  • Zirius Timer: Oppdatert logikk ved bruk av flere enheter på lønnsart (timer, antall, beløp). Lagt til kontroll av oppdatering av dato på timeføring. Lagt til rutine for å synkronisere med app fra Timer/Lister.
 • Trelast:
  • Rettet feil som oppsto på pakkelinjer dersom rabatt2 ble endret.
  • EDI Logiq tilpasset til kalkulering ved rabatt2
  • Lagt til kontroll på at pakke som registreres mot ordre finnes i FIFO