Zirius Hjelp ERP

Kasse

0 views 0

Det finnes en ny versjon for oppslag dagsoppgjør i Zirius. Les mer under ZiriusKasse

Oversikt over kasseoppgjør (versjon 3.5)

Dagsoppgjør blir automatisk lagt over til Zirius etter ferdig oppgjør på kassen. Her vil det ligge utførte oppgjør, og det er mulig å se selve dagsoppgjørsrapporten (Z-rapporten) ved å høyreklikke på aktuell linje.

Kasseoppgjør blir automatisk oppdatert til regnskap, gitt kontooppsett fra Betalingsmiddel og Dagbokslogg viser hvordan bokføringen ble gjort. Hvis ønskelig finnes det valg for å slå av den automatiske bokføringen. Det gjøres under Ajourhold-Kasse-kasseoppgjør.

Betalingsmidler

Under Betalingsmidler finnes det flere oppsett for styring ved de forskjellige betalingsmidlene som er i bruk.  Standard verdier kommer ved installasjon, men det er mulig å tilpasse. Eget betalingsmiddel bør ikke opprettes uten å kontakte din forhandler eller Zirius.
Det er oppsett pr betalingsmiddel, og for oversikt over hva som ligger inne av betalingsmiddel benytt . Da vises det i listeform:

Det ligger en del generelle oppsett under betalingsmiddel kontant. I fanen Konto skal konti for Kontant sette opp. Dropp = Safepose

Fanen Beløp er for å angi verdier med tanke på fast veksel i kassen:

Fanen Diverse inneholder forskjellige styringsoppsett, og det er ved betalingsmiddel Kontant det er flest felter som skal aktiveres:

Hva som skal aktiveres her er avhengig av hvilket betalingsmiddel du står i, for eksempel skal Kunde er påkrevd ved salg av betalingsmiddel settes aktiv på betalingsmiddel Kredit, og det styres også her om det ved betalingsmiddel Bankkort skal være tillatt å ta ut penger i tillegg til bongsummen, ved Beløp kan være høyere enn totalbeløp i transaksjon.