Oppdateringslogg

Oppdatering 29.05.2020 Zirius versjon 3.7

Her er nyheter for oppdateringen av Zirius versjon 3.7. Oppdateringen inneholder ikke database oppdatering. Remittering: Rettelse ved bokføring av delbetaling fra Zirius Portal. Internordre: Rettet på oppdatering av beholdningsendring ved bruk av rutine Ny internordre – som flytter materiell mellom lager eller dimensjoner. SpeedyCraft: Lagt til mulighet for å få endrede sjekklister tilbake til Zirius uavhengig om […]

Oppdatering 08.05.2020 Zirius versjon 3.7

Det ble lagt ut en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.7 i forbindelse rettelse av innrapportert treghet i ordre etter sist slipp 30.04.2020.

Oppdatering 30.04.2020 Zirius versjon 3.7

Her er nyheter for oppdateringen av Zirius versjon 3.7. Oppdateringen inneholder ikke database oppdatering. Produksjon: Ny modul for innleggelse av oppskrift for vare som skal produseres. Oppskrift kan inneholde materiell, timer og anleggsmiddel. Ved godkjenning av produksjon trekkes materiell ut av lager, ferdigvare inn på lager og regnskap blir oppdatert basert på innholdet. Rutinen håndterer […]

Oppdatering 31.03.2020 Zirius versjon 3.7

Det legges ut en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.7 i forbindelse med at lav sats justeres fra 12% til 6% fra 01.04.2020. Oppdateringen setter lav sats (Sats 3 i Zirius) til 6%. I tillegg er det lagt inn rutine som bruker 12% mot lav sats ved føring mot periode 1, 2 og 3 i […]

Oppdatering 27.03.2020 Zirius Logistikk og Time App

Det kommer en oppdatering idag fra Google Play på Zirius Logistikk og Time App for Android. Her er punkter i oppdateringen: Zirius Logistikk APP: Ny ordre / Ordreplukk – Ta bilde: Det er lagt inn rutine for å ta bilde som kan legges ved vedlegg på ordre i Zirius. Ordre referanser: Det er utvidet med […]

Oppdatering 27.03.2020 Zirius versjon 3.7

Her er nyheter for oppdatering av Zirius versjon 3.7. Oppdatering inneholder ikke database oppdatering. Ordre – Timer: Rettet på rutinen for godkjenning av timer i ordre og oppdatering og kalkulering av timelinjene på utgående ordre. Varer – Lagerliste: Rettet på lagerliste rapport til skjerm. Enkelte utvalg gikk mot registrert dato og ikke mottatt dato. Fastprisavtale – Valuta: […]

Oppdatering 06.03.2020 Zirius versjon 3.7

Her er nyheter for oppdatering av Zirius versjon 3.7. Oppdatering inneholder ikke database oppdatering. Regnskap: Import lønn H&L: Lagt inn mulighet å styre importerte lønnskostnader mot angitt avsnitt og aktivitet, forutsatt at dette er aktivert på konto. Har også fjernet krav om bruk av små bokstaver i filnavn. Støtter nå små og store bokstaver. Import […]

Oppdatering Zirius versjon 3.7 31.01.2020

Her er nyheter for oppdatering av Zirius versjon 3.7. Oppdatering inneholder database oppdatering. Android Time APP: Ny applikasjon for mobil med Android operativsystem. Timeregistrering for ansatt, mot ordre eller prosjekt. App lastes ned fra Google Play. Kontakt forhandler eller send e-post salg@zirius.no for mer info. Ordre – Rabatt 2: Nytt oppsett under firmaopplysninger – enheter, […]

Oppdatering 03.01.2020

Det er sluppet en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.7 som inneholder punktene: Bilagsteller – nytt år: Det er gjort rettelse på bilagsteller som opprettes på nytt ved overgang til nytt år. Det ble opprettet flere tellere i ID tabell under Ajourhold og Firma. Det er lager retterutine som fjerne bilagstellere som ble feil opprettet. […]

Oppdatering av Zirius versjon 3.7 31.12.2019

Det slippes en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.7 med rettelse i rutinen for tildeling av neste ledige nummer ved nyopprettelse.