Produkter

ZIRIUS PRODUKTER

Zirius leverer mange gode produkter som settes sammen til skreddersydde løsninger. Vår standardløsning består av Regnskap og OLFI (ordre, faktura, lager, innkjøp), og videre bygger vi på med de moduler og tilleggsløsninger din bedrift har behov for. Du kan også benytte deg av våre ferdig sammensatte bransjeløsninger.

Zirius produkter bygges sammen til en komplett økonomiløsning

REGNSKAP

Regnskap er tilpasset både firma som skal føre enkelt regnskap, større firma med avanserte behov, og regnskapskontor med behov for et effektivt verktøy. Zirius har direkte kommunikasjon mot banker via OnlineBank pluss en rekke integrasjoner og konverteringer.

For regnskapskontor har Zirius utviklet modulen Zirius Byrå for full klientoversikt og automatiserte rutiner.

Les mer om Zirius Byrå.

OLFI

Blant våre produkter finner du Zirius OLFI. Zirius har en meget god løsning for effektiv flyt mellom ordre, lager, faktura og innkjøp (OLFI). Løsningen er tilpasset både firma med enkle faktureringsbehov og grossister med avansert behov. Noen av rutinene vi har: Abonnement (periodevis fakturering), kopiordre (massefakturering), variant, serienummer, batch, enhetsstyring, lager, bekreftet leveringsdato. Alle faktura kan sendes elektronisk ut via EHF, EDI, epost eller til printsenter som skriver ut og sender (OnlinePrint).

Les mer om løsningen Zirius Handel. 

DOKUMENTFLYT

Få en mer effektiv og enklere behandling av inngående bilag i firmaet. Importer bilag fra EHF, e-post, skanner (disk) eller dra og slipp. OCR-tolk hjelper deg å finne nøkkeldata før den sendes ut til attestasjon eller godkjennes direkte til regnskap. Splitt kostnader effektivt på flere kontoer, dimensjoner (f.eks. avdeling, prosjekt) eller periodiser dem direkte. Husk! Har du først fått inn bilagene kuttes kravet til lagring, og du har fullt oppslag mot dokumentene i systemet (regnskap, kunder, leverandører, prosjekt med mer).

PROSJEKT

Få økonomisk kontroll på prosjektene! Legg inn kostnads- og salgsbudsjett på prosjektene fordelt på arbeidsaktiviteter. Samle inn kostnader i form av timer (mann / maskin), materiell eller inngående bilag. Fakturer ut fra avtalt fastpris eller løpende ut fra forbruk. Se i ettertid hvordan det gikk på hver aktivitet i prosjektet. Zirius Prosjekt har rutiner som underprosjekt, tilleggsordre (endringsmelding), vurdering av etterslep, viderefakturering med bilag, innestående på egen konto og mange flere nyttige funksjoner for oversiktlig og effektiv prosjektstyring.

Les mer om Zirius Prosjekt.

KASSE

For å komplettere vår løsning til faghandel har vi kasseløsning blant våre produkter. Komplett kasseløsning som bygger på Zirius ERP som back-office. Løsningen passer perfekt for alle faghandelsbedrifter. Zirius Kasse er tilpasset touch screen med integrert standardutstyr som kundedisplay, kasseskuff, strekkodeleser, signeringspad og kvitteringsskriver. Kasseløsningen er tilpasset nye kasseforskrifter.

Les mer om Zirius Kasse.

SERVICE

Service er en egen modul for å registrere serviceoppdrag som leveres inn. Opprett ny service eller søk blant solgte serie- eller individnummer for å finne hvem som kjøpte den. Legg inn kommentarer på årsak til innlevering, kontaktopplysninger, prisestimat og eventuelt hvem som skal utføre service. Plukk varer fra lager eller generer innkjøp, registrer timeforbruk og før inngående bilag på prosjekt for å få total kostnadsoversikt på servicen. Send SMS når service er ferdig og send faktura på jobb eller hent den til kasse for å gjennomføre betaling.

ZIRIUS PORTAL

Våre produkter inkluderer også skyløsning. Zirius Portal er vår skyløsning som gir muligheter for å registrere ordre og faktura, behandle inngående bilag, betale direkte til bank, registrere timer og utbetale lønn. Systemet kommuniserer direkte med Zirius ERP, enten internt i bedriften eller med regnskapskontoret. Det spiller ingen rolle om man er inne på kontoret, ute på oppdrag, eller bruker PC, tablet eller mobil – Zirius Portal brukes enkelt der du er når du trenger det.

Les mer om Zirius Portal.

ZIRIUS LØNN

Zirius Lønn er et lettvint, skybasert system som er en del av Zirius Portal. Du registrerer informasjon om selskapet og ansatte, og er med det klar for å kjøre din første lønnsberegning. Løsningen er integrert med Altinn for henting av skattekort og innsending av A-melding.

Les mer om Zirius Lønn.

Tilleggsprodukter

EHF-FAKTURA

Et nødvendig tilleggsprodukt i en digital hverdag er EHF-faktura. EHF er et elektronisk standardformat som det offentlige og flere og flere private krever ved fakturamottak. Ved å bruke EHF-faktura får avsender en bekreftelse at faktura er mottatt, og mottaker får en elektronisk faktura som gjør mottaket mer effektivt.

Zirius har satt opp sitt eget Aksesspunkt for å kunne levere EHF-faktura på trygg og sikker måte, og gjøre det enklest mulig for våre brukere å komme i gang.

Les mer om EHF-faktura.

ONLINE PRINT

Du trenger ikke bruke penger på hverken printer, porto eller rekvisita. Med OnlinePrint sendes dine fakturaer og purrenota elektronisk fra Zirius til printsenter som printer, pakker og sender faktura dagen etter for en lavere kostnad enn om du gjør det selv. Ved å kombinere EHF-faktura, e-post og OnlinePrint kan alle prosesser gjøres elektronisk.

Les mer om OnlinePrint.

ZIRIUS ONLINEBANK – NETS

I stedet for å hente manuelle inn- og utbetalinger i nettbanken, kan du nå gå direkte fra Zirius til bank. Ved å aktivere en avtale med Nets vil du spare mye tid! Zirius har direkte kommunikasjon med alle banker i Norge via Zirius OnlineBank mot Nets.

Les mer om OnlineBank.

ZIRIUS ONLINEBANK – NORDEA

Zirius kan sende betalinger og hente innbetalinger direkte mot Nordea med løsningen Zirius OnlineBank. Løsningen er enkel å komme i gang med og i bruk. Du får enkel oversikt over betalingsstatus.

Les mer om Zirius OnlineBank.

BYRÅ MOTOR

Ønsker du å få mer automatikk inn i hverdagen? Zirius Byrå Motor er en robot som installeres på server og automatisk utfører manuelle rutiner på intervall. Eksempler på slik automatikk er innlesning og oppdatering av innbetaling, import av inngående bilag med OCRt-tolk med mer.

Zirius Byrå Motor er en del av bransjeløsningen mot regnskapskontorene, men kan også leveres til andre bedrifter som ønsker mer automatikk.

Les mer om kraftpakken Zirius Byrå.

KLIENTFAKTURERING

Løsningen som gjør viderefakturering av tjenester og lisenser til en lek.

Klientfakturering er laget for regnskapskontorer som skal fakturere forbruk av tjenester videre til sine firmaer / klienter.

Les mer om Klientfakturering.

Løsninger som forenkler og automatiserer

NYSGJERRIG?