Trelast

ZIRIUS TRELAST

Komplett bransjeløsning for sagbruk

Alt du trenger i et tidsriktig økonomi- og logistikksystem med elektronisk handel og dokumentflyt. Utviklet i tett samarbeid med bransjen for å dekke behov og krav til alle som produserer og selger trelast. Zirius Trelast er enkelt å bruke, med fleksible muligheter og effektive rutiner som sikrer god arbeidsflyt. Det gir total oversikt og en særdeles smidig bransjeløsning.

MULIGHETER MED ZIRIUS TRELAST
  • Innlesning av pakker (skur- og høvellast) med produksjonsdata og lengdefordelingsmatrise
  • Pakkelagerstyring med sporing og pakkehistorikk
  • Effektive ordrerutiner med enhetsomregning og registreringer i LM, PAK, M2, M3 og PreCut
  • Elektronisk forsendelse som EDI eller EHF
  • Toveis integrasjon mot NOBB
  • Trelaststatistikk med pris- og volumberegninger
  • Bruk av håndholdte enheter for pakkerutiner (avregistrering, sletting, ordreplukk og lagertelling)
  • Integrert kasseløsning for faghandelen

DISSE BRUKER ZIRIUS SOM HOVEDSYSTEM:

ALVDAL SKURLAG AS   |   BEGNA BRUK AS   |   BRINGO SAG & HØVLERI AS  |  BYGLANDSFJORD SAG ANS  |   EIDSKOG STANGESKOVENE AS   |   EIKÅS SAGBRUK AS   |   FLAEN SAG & HØVLERI AS   |   FÅVANG SAG & HØVLERI AS   |   GAUSDAL BRUVOLL SA   |   GB GRAN TRE AS   |   MARNAR BRUK AS   |   OTTA SAG & HØVLERI AS   |   RINGALM AS   |   SAGA WOOD AS  |   SLAATTO SAG & HØVLERI AS   |   TALGØ MØRE TRE AS

Zirius Trelast - full funksjonalitet for sagbruk

EFFEKTIVT

Målet er å automatisere så mye av hverdagen som mulig, gjennom effektive arbeids- metoder, uten at du mister oversikten. Zirius Trelast knytter det hele sammen og tar effektivt hånd om pakkelagerstyring, ordrebehandling, faktura, salgsstatistikk, rapporter, regnskap, reskontro og elektroniske bilag. Zirius Trelast er en spesialtilpasset løsning både for sagbruk og faghandel.

KOMPLETT

Zirius Trelast samler all informasjon fra sag og høvel. Skurlast avregistreres før tildeling av pakkenummer til høvellast. Utnyttelsesgraden rapporteres, og pakker høvellast importeres med produksjonsdata, samt full lengdefordelingsmatrise. I tillegg lar flerlagerfunksjonaliteten deg flytte pakker mellom lagre.

Zirius Trelast

NYSGJERRIG?