Zirius Hjelp

Importer prisendringer

0 views 0

Det finnes import for endring av leverandørpriser til vareregistreret. Zirius Prisimport, som leser inn endringer på leverandørpriser, men også salgspris. Importen er basert på et grunnlag fra .csv i formatet: Leverandørnr; Varenr; innpris; salgspris

Ved import brukes enten varenr. fra vareregistreret, eller leverandørens varenummer på varen.  Dette besluttes ved oppsett av importjobben.

Oppsett som må gjøres første gang.

Gå til Vareregisteret, og velg Import – Ny jobb, så vises en dialog for å få satt opp importen første gang.

Velg Lokal fil for Datahenter, angi katalog for filen som skal importeres, og velg om filen skal flyttes eller slettes etter import.  Det er også mulig å legge inn filter på faktisk filnavn hvis katalogen som er angitt inneholder flere forskjellige filer.

Trykk Neste og velg Varer på Grupper, og på Formater velg Zirius Prisimport .

Importen oppdaterer innpris fra leverandøren, tilsvarende feltet Nettopris i valuta. Eventuelle rabatter, påslag blir stående som før.

Velg om salgspris skal oppdateres eller ikke. Salgspris er Standard salgspris i varekortet, og ikke leverandørspesifikk.

Velg om importgrunnlaget inneholder leverandørens varenummer eller varenummer fra vareregisteret. Velges leverandørens varenummer er det kontroll på leverandørens varenummer før det skjer en prisoppdatering. Ved ny leverandør skal varenummer fra vareregisteret brukes i filgrunnlaget, og så blir dette varenummeret lagt til som leverandørens varenr. Uten valg av Leverandørens varenummer benyttes kun varenr. fra vareregisteret for kontroll, og feltet leverandørens varenummer ajourholdes ikke ved import.

Legg eventuelt til en standard leverandør hvis aktuelt, da er det dette leverandørnummeret som benyttes dersom filen ikke inneholder leverandørnr.

Vis utenfor importmodulen styrer om jobben er synlig jobb fra Varer – Import, eller om den kun skal være tilgjengelig under Fil-Import- varer

Trykk Neste og angi Navn og beskrivelse for importjobben.

Nå er jobben lagret, og klar for import av .csv filen. Kjør gjerne en kontrollert test første gangen for å sikre at resultatet blir slik som ønsket. Dersom Vis utenfor importmodulen ble valgt, finnes jobben med det navnet som ble angitt fra vareregisteret:

 

Dersom Vis utenfor importmodulen ikke ble valgt finnes importjobben under Fil-Import- Varer.Skal jobben endres/editeres, kan det også gjøres herfra.