Integrasjoner

INTEGRASJONER

Zirius har integrasjoner mot en rekke systemer. Du kan med andre ord få det beste fra flere systemer! Se listen under for komplett oversikt.

integrasjoner mot systemer som smartdok, handyman, visma huldt & lillevik lønn

REGNSKAP

Zirius har eksport av fakturajournal og import av samme format i dagbok. Ved å opprette importjobb kan det settes opp at import skal kjøres automatisk via Byrå Motor.

Zirius har import av fakturajournal med elektroniske bilag (utgående faktura) fra PowerOffice. Import av elektronisk bilag gjør at man kan får visning av utgående faktura som er sendt fra PowerOffice.

Zirius har utviklet import og eksport av fakturajournaler mot en rekke av Visma sine løsninger.

Eksempel er Visma Bussiness, Visma Global, Visma Avendo, Visma Scenario og Mamut. Formatene brukes også mot andre løsninger som kan levere på en av disse formatene.

Import av fakturajournal fra Movex.

Import av dagsoppgjør fra hotellsystemet Visbook.

Import av fakturajournal på eget Cordel format.

Det kan importeres dagbokslinjer fra Excel.

Lag import oppskrift på hvilke rad import skal starte fra, og hvilke kolonne som skal kobles mot hvilke felt i Zirius. Benyttes Zirius sine navn i kolonneheader i Excel arket vil felt bli koblet automatisk.

Import av fakturajournal fra Uni Micro:

Uni Micro har laget en funksjon for overføring til Zirius. Det er en betalt modul som Uni Micro må åpne for kunden (klikk her for å gå til modulen).

Slik gjør du

Etter at denne plugin-modulen er installert, gå til fakturamodulen under menyvalget: Fil – Eksport – Regnskapstransaksjoner – Ziriuseksport. Filen som lagres er Zirius fakturajournal som importeres under Regnskap – Bokføring. Klikk Rutiner – Import – Zirius fakturajournal.

Dagboksimport mot Agile Solutions som leverer løsning for administrasjon og utleie av bilpark. Importen bygger på Visma Global / Rubicon formatet og kan avvike fra standard Visma Global format.

AVSTEMMING

Sticos Oversikt et nettbasert verktøy for oppdragsstyring og kvalitetssikring. Sticos Oversikt sikrer at alt utføres i henhold til GFRS, og gir deg full kontroll på dokumentasjon av utførte oppgaver og tidsfrister.

Integrasjonen gir deg enkel tilgang til dine kunde- og regnskapsdata i alle Sticos sine økonomiverktøy. Oppsettet gjøres kun én gang og fungerer sømløst med både Sticos Rapport, Sticos Likviditet og Sticos Oversikt.

Sticos Oversikt er integrert mot Zirius ERP via direkte opslag mot databasen til Zirius.

Link: https://www.sticos.no/regnskap/sticos-oversikt

Bankavstemningsystem som leser hovedboken til Zirius direkte. Account Controll fra Save Solutions legger tilbake avstemninger til Zirius som kan hentes inn i bokføring og oppdateres til regnskap.

Akelius fra Wolters Kluwer

leverer løsning for årsavslutning som hjelper deg med komplett regnskapsavslutning, utarbeidelse av årsregnskap med automatiserte noteopplysninger og innsendelse til Altinn. Årsavslutning gir deg store besparelser i tid med sine automatiske overføringer til næringsoppgave, skattenote, aksjonærnote, egenkapitalnote og overskuddsdisponering. Systemet har også moduler for avstemming, budsjettering, regnskapsanalyse og dokumentasjon for regnskapsførere. 

Løsningen fungerer slik at Wolters Kluwer går inn og leser hovedboken i Zirius.

Visma Finale Avstemming inneholder funksjonalitet for å foreta avstemminger periodevis i tillegg til årlige avstemminger. 

Visma Avstemning og Årsavslutning går inn og henter grunndata fra hovedboken i Zirius.

 

Zirius har utlegg av hovedboksposter på DI-Trioplan sitt eget format.

LØNN

Egen lønnsmodul fra Zirius AS ut fra fast eller timesbasert lønn. Registrer timer i Zirius eller importer grunnlag fra andre systemer som er listet over.

Eksport av timegrunnlag samlet inn i Zirius og import av lønnstransaksjoner til regnskap etter lønnskjøring.

Eksport av timegrunnlag samlet inn i Zirius og import av lønnstransaksjoner til regnskap etter lønnskjøring.

Eksport av timegrunnlag samlet inn i Zirius og import av lønnstransaksjoner til regnskap etter lønnskjøring.

Import av lønnstransaksjoner til regnskap.  Bruk format Huldt & Lillevik Standard  ved eksport fra Payroll.

 

INKASSO

Zirius har integrasjon med Svea Finans,  for oppfølgning av purring og inkasso. Løsningen er kostnadsfri å starte med og har ingen faste årsavgifter.Svea Finans tar for seg hele inkassoprosessen, og du administrerer alt fra Zirius. Les mer om løsningen her

Zirius legger ut og overfører inkassosaker direkte til Lindorff på deres eget format. Betaler kunde til firma eller inkassoselskap går det en betalingsstatus mellom systemene.

Axactor installerer en integrasjonsklient (Windows-tjeneste) som fortløpende henter ut fakturaer og sender dem til skyløsningen til Axactor.

Installasjonen består av:

  • En Windows-tjeneste som installeres på server tilknyttet Zirius.
  • Settes opp egen MySQL bruker for Axactor for lesetilgang.

Les mer om integrasjonen her:

Dokumentasjon Faktum ICS v1.5 Norsk

Iizy fakturaintegrasjon leverer en løsning som henter regnskapsdata fra regnskapssystemer til firmaer som driver med fakturaoppfølging eller factoring.

Iizy henre regnskapsdata direkte fra Zirius sin database og har laget integrasjoner mot bl.a. Axtactor, Hokas, Kredin og Finexa.

Les mer om iizy her…

BANK

Zirius kan kan importere OCR, eGiro eller eGiro Pluss (ikke eGiro Pluss fra DNB) innbetalinger fra alle banker i Norge, via Nets og direkte inn i egen innbetalingsrutine.

Automatikk kobler innbetalinger mot faktura, og det kan settes opp føringsmaler for andre type innbetalinger. Zirius kan også sende betalinger automatisk til alle banker i Norge via Nets direkteremittering.

OnlineBank mot Nordea effektiviserer kommunikasjonen med banken. Aktiver avtale og send betalinger ferdig godkjent til bank.

Få e-post ved feil på betaling, kanseller betalinger som ble sendt feil og få oppdatert betalingsstatus direkte inn i Zirius. Det kan også settes opp at alle innbetalinger og kontotransaksjoner skal hentes fra Nordea. Les mer om løsningen her…

Effektiviser alle banktjenester via OnlineBank mot DNB.

Send betalinger direkte fra Zirius ferdig godkjent, motta statuser underveis, send kansellering ved feil og motta innbetalinger med automatisk kobling mot regnskap direkte fra Zirius. Les mer om løsningen her…

OnlineBank effektiviserer all kommunikasjon mot SpareBank 1 bankene.

Send betalinger ferdig godkjent fra Zirius, motta status underveis, send kanselleringsmelding hvis betaling skal avbrytes og motta innbetalinger med automatisk kobling mot regnskap. Les mer om løsningen her…

Zirius har egen import av dags- eller ukesoppgjør på Teller sitt eget XML format.

Zirius har import på Elavon sitt eget format.

RAPPORTERING

BizView er en nettbasert plattform for virksomhetsstyring som lar deg ta raskere og mer presise økonomiske beslutninger.

Her finner du både planleggings- og rapporteringsverktøy i en helhetlig løsning som forenkler og effektiviserer budsjetterings- og prognosearbeidet. Oversiktlige og fleksibelt tilpassede rapporter og analyser.

Et dashboard visualiserer dine KPIer, trender, strategier og taktiske mål. på en enkel måte. Her er det bare fantasien som setter grenser…

Klikk her for produktark  eller her for webinarpresentasjon

Sticos Rapport

Sticos Rapport er et nettbasert rapporteringsverktøy som viser oversiktlige regnskapsrapporter og nøkkeltall. Sticos Oversikt egner seg særlig for regnskapsbyrå og regnskapsførere i kontakt med egne kunder.

Integrasjonen gir deg enkel tilgang til dine kunde- og regnskapsdata i alle Sticos sine økonomiverktøy. Oppsettet gjøres kun én gang og fungerer sømløst med både Sticos Rapport, Sticos Likviditet og Sticos Oversikt.

Sticos Oversikt er integrert mot Zirius ERP via direkte opslag mot databasen til Zirius.

Link: https://www.sticos.no/regnskap/rapport

Sticos Likviditet er et nettbasert likviditetsstyringsverktøy som gir deg viktig beslutningsstøtte når du skal ta valg av økonomisk betydning.

Integrasjonen gir deg enkel tilgang til dine kunde- og regnskapsdata i alle Sticos sine økonomiverktøy. Oppsettet gjøres kun én gang og fungerer sømløst med både Sticos Rapport, Sticos Likviditet og Sticos Oversikt.

Sticos Oversikt er integrert mot Zirius ERP via direkte opslag mot databasen til Zirius.

Link: https://www.sticos.no/regnskap/sticos-likviditet

XLrapporten er et enkelt rapporteringsverktøy levert av Lederkilden.

Programmet henter ut regnskapstall til Excel og lager lettforståelige rapporter som kan brukes til styremøter osv. Bestill løsningen fra Rapport modulen i Zirius.

Det er laget rutine for å trekke ut grunndata fra Zirius for å generere rapporter via Cantor Controller. Les mer om løsningen her…

ORDRE / LOGISTIKK

Egen App til Android enheter og inneholder rutiner som ordreplukk, bestilling med inn- og utmelding av varer mot lager, uttak mot prosjekt og varetelling.

Se webinar om Zirius Logistikk App her.

Utsendelse av SMS direkte til kunde, fra Zirius Service modul, med varsel når service er ferdig.

Zirius har utviklet integrasjon mot Logiq sitt standard EDI format for import av ordre og eksport av ordrebekreftelse, følgeseddel og faktura.

Formatet er brukt hos en rekke av våre kunder som leverer til kjeder som: Bohus, Europris, Nordek AS, Optimera, osv.

Integrasjon mot SuperOffice CRM/ SuperOffice Online via løsningen til Keyforce.

Eksport av orderinformasjon til fraktløsningen Consignor, som kjører ut pakkelapper og sporer dem videre mot distributør.

Det kan importeres ordre til ønsket ordrestatus i Zirius på CSV filformat som er semikolonseparert.

Format:
fremmedref;kundenr;vareid;enhetskost;antall;aboperiodefra;aboperiodetil;tillegstekst;vaaresref;linjerabattprosent

Eksempelfil:
2183;10062;10013 ;1140;3;01-04-2013;30-06-2013;Tilleggstekst;Vår ref;0.00
2183;10062;10013;390;3;01-04-2013;30-06-2013;Tilleggstekst;Vår ref;12.34
2183;10062;;0;0;01-04-2013;30-06-2013;Tilleggstekst;Vår ref;0

Fremmedref styrer om ordrelinjer tilhører samme ordre (felles nr.) eller om den skal inn på ny ordre (nytt nr.).

Det kan importeres ordre til ønsket ordrestatus i Zirius fra format GBAO10.

Eksempel på filformat for ordreimport, en ordrelinje for kundenr 12009:

GBAO10;1;12009;kundenavn;fakturaadresse :5017 Bergen :Norge :;leveringsadresse :5017 Bergen :Norge :;8;;0;;;;1;1;0;;306;Infinity bracelet;3.00;115.000;0.00;0;;;;;;;;8;;1

 

Eksport av ordreinformasjon til fraktløsningen Axia.

Import av prisavtale, vareregister og faktura (Autofakt-formatet) Nelfo standard.

NOBB.no er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon. Oppslag og oppdatering av produktinformasjon samt pris til Nobb-registeret, både for “vareeier” og “prisgiver”.

Import av ordregrunnlag og medlemslister fra GolfBox til utfakturering i Zirius.

Import av ordregunnlag fra Lely Service Ordre.

Import av vareregister, prisoppdatering samt kampanjer på S4-formatet fra Snorre Data.

Import av ordregrunnlag på Mamut sitt GAB010-format.

Sett opp hvilke ordremappe ordrene skal importeres til, eller opprett egen ordremappe. Sett opp forsendelser i Zirius og fakturer elektronisk via EHF, e-post eller til printsenter (OnlinePrint).

Zirius har utviklet import av ordre og eksport følgeseddel og faktura på Ark sitt eget EDI-format.

Oppdatering av ferdig produksjon fra APX Systems ut fra ordregrunnlag i Zirius.

Overføring av ordregrunnlag til TransFleet TMS fra Locus Solutions AS som tar seg av mer avansert transport styring. TransFleet flytter ordre til neste ordrestatus når den er ferdig behandlet.

Zirius har utviklet integrasjon mot automatisk plukkeløsning fra Kardex Remstar. Integrasjonen leser ut artikkelregistrer og ordre til Kardex, og får bekreftelse i retur når ordre er plukket.

Zirius har utskrift av etiketter mot etikettprintere via Windows driver, eller direkteutlegg mot etikettprintere for større volum. Da kan det benyttes DataMax Nova 6 eller printere som benytter benytter LexOnline.

FACTORING

Zirius har utlegg av factoringjournal på DNB XML 3.0 factoring format.

Svea Finas NUF kan motta factoringjournalfil på DNB XML 3.0 factoring format.

Legg inn factoring oppsett under Ajourhold, Firma og Factroing, og velg eksport av fakturajournal til factoring selskapet i nedre del i fakturaoppdateringsrutinen.

Utlegg av factoringjournal på eget format til SG Finans.

Nordea benytter K-Finans factoring formatet i Zirius.

Benytter factoringformatet som heter Høkas Kredittadministrasjon.

Leser ut fakturajournal og kundeopplysninger på VVS Finans sitt eget factoringformat.

KASSE

Zirius har en egen komplett kasseløsning skreddersydd for faghandelsbedrifter med behov for enkel kobling mot en komplett backoffice løsning som Zirius er.

Zirius Kasse er koblet til standard kasseutstyr som bankkortterminal, kvitteringsskriver, kundedisplay, osv. og støtter nye kasseforskrifter.

Import av kassejournaler fra Lindbak Kasseløsning på Info ADB formatet.

PCKasse kan lese ut kassejournal på Zirius Fakturajournal format, som kan importeres inn i bokføring. Bruk Cordell formatet ved import i bokføring i Zirius, da dette formatet håndterer brutto summer som PCKasse legger ut.

Z-POS er en enkel og brukervennlig løsning som passer for alle bransjer, med spesiell sterk funksjonalitet til restaurant og take away. Vårt mål er å tilby en rimelig kasseløsning som likevel tilbyr all funksjonaliteten du har behov for, som overføring til regnskapssystem, online bestilling av mat og lignende.

Z-POS eksporterer kassejournal til Zirius sitt standardformat.

Les mer om løsningen her: https://www.mabu.no/

Zirius har import av kassejournal fra KDR Kasse via Visma Business formatet.

Zirius har import av kassejournal fra Mandarin kasseløsning via Mamut importformat.

Det er utviklet et eget importformat fra Ødegaard sin kasseløsning.

Zirius har innlesning av kassejournal fra kasseløsningen Touch Soft via Visma Business formatet.

Zirius har innlesning av kassejournal på standardformat fra kasseløsningen OnlinePOS.

OnlinePOS leverer løsninger for restaurant / kaffebar, nattklubb / bar, fastivaler / events, kantiner / catering og detalj / gjenbruksbutikker. Importen er lagt inn under Bokføring og Import under menyvalget Rutiner.

Zirius har innlesning av kassejournal fra kasseløsningen CBIT på Cbit Netto Economics ver. 1 format. CBIT leverer løsninger mot frisører, terapauter og helse / spa.

NETTHANDEL

Zirius har laget egen Webservice mot det mest populære publiseringsverktøyet som benyttes mot netthandel.

Oppdatere varegrunndata ved import fra Zirius og importere godkjente webordre direkte inn til egen satt ordretype i ordreflyten i Zirius. Penger trekkes fra konto når ordre går over en satt ordrestatus i Zirius

Egen B2B og B2C Wb shopp direkte linket mot Zirius. All grunndata vedlikeholdes en gang og oppdateres live på Web.

Løsningen håndterer egne prisavtaler for B2B kunde, med oppslag mot ordrestatus og fakturahistorikk og har en egen pålogging for selgere som ønsker å registrere ordre ute i felten og se på kundehistorikk.

TIMER

Skyløsningen Zirius Portal har egen modul for timeregistrering som også er en integrert del av Zirius Prosjekt. Opprett prosjekt med budsjett per aktivitet og la ansatte føre timer med godkjenning. Godkjente timer leses inn mot prosjektene, oppdaterer økonomisk status og legger timegrunnlag ut til lønn. Zirius Time for funksjonalitet for å registrere timer på mann og maskin, registrere materiell og eventuelle utlegg.

Zirius har en tett integrasjon mot timefangst løsningen SpeedyCraft. Opprett prosjekt eller ordre i Zirius, legg til arbeids detaljer og deltagere.

Deltager registrer time- og materiellforbruk og godkjenner ordre eller prosjekt når den er ferdig.

Se webinar om integrasjonen med SpeedyCraft her

Zirius har en tett integrasjon mot timefangstsystemet SmartDok. Grunndata som ansatte, maskiner, kunder, varer og prosjekter administreres i Zirius og leses ut til SmartDok. Timer på mann og maskin leses tilbake til Zirius. Les mer om integrasjonen her…

Goliath Systems leverer timefangstsystem som er integrert mot Zirius, Goliath leser grunndata direkte fra Zirius og leser tilbake godkjente timer via egen import. Se video her:

Løsning for registrering av timer og materiell mot ordre eller prosjekt.

Send ut jobb direkte til personer eller velg at det er førstemann til mølla. Jobb kan avsluttes med sjekkliste, og det går oppdatert status tilbake til Zirius at jobben er avslutte. Les mer om løsningen her…

Zirius har WebService integrasjon direkte mot MinTimeliste.

Det er mulig å importere timegrunnlag fra Kvalitetskontroll til Zirius via Excel Timeimport.

Proplan Time henter data som prosjekt, avsnitt, aktiviteter og ansatte direkte fra databasen til Zirius. Det registreres timer mot prosjekt mot arbeidsaktiviteter (avsnitt og aktivitet) og legges på eventuelle kommentarer. Godkjente timer importeres på eget Zirius format fra Proplan, og leses inn på eget Proplan format i Zirius (krever Zirius versjon 3.7 eller høyere).

Les mer om Proplan Time her…

Zirius har utviklet egen import av timegrunnlag fra Holte Time modul. Zirius benytter Holte sitt eget timeformat som ser slik ut:

CompanyId;UserId;UserNumber;UserFirstName;UserLastName;ProjectId;ProjectName;ProjectNumber;ActivityId;ActivityTemplateId;ActivityName;Date;IsHours;IsSalaryBased;IsInvoicable;RegisteredHours;IntarnalRate;ExternalRate;Comments;CostName;CostDescription;CostQuantity;CostUnitId;UnitNameEng;UnitSymbolEng;UnitNameNo;UnitSymbolNo;SalaryCategory;UserFullName;Month

Zirius har import av timegrunnlag fra WinTid. Import settes opp under Fil, Import og nytt importformat. Les mer om WinTid her…

Zirius har import av timegrunnlag fra Tempus. Det kan også leses ut vareregister fra og til Tempus. Timer importeres via semikolonseparert fil hvor desimalskille er komma.

Filformat:
Ansatt nr.;Prosjekt nr.;Aktivitet nr.;Artikkel nr.;Antall;Dato (ddmmåååå)

Eksempel fil:
102;1447;20;2011008;3;18102018
102;1447;20;2011008;-3;18102018
102;1447;20;2011008;5;18102018

Zirius kan lese inn timer fra Proresult på CSV format.

Filformat
REGISTRERINGSID (unik teller pr linje);DATO (yyyy/mm/dd); LONNSARTID; SELGERID (ansattnr, påkrevd felt på alle linjer); MASKINID (egen linje for mann og maskin); PROSJEKTID; AVDELINGID; AKTIVITETID (Arbeidskode); ANTALL TIMER; FRAKLOKKE (hh:mm); TILKLOKKE (hh:mm); NOTAT (kommentarfelt)

 

Zirius har import av timer fra skiftplanlegger løsningen PlanDay. Import settes opp under Fil og Import i Zirius, og det kommer varsel om nye lønnsarter og brukere skal opprettes ved import. Les mer om PlanDay her…

Zirius har import av timer fra iBooking systemet Stat Timeimport. Import settes opp under Fil og Import i Zirius.

Zirius har import av timer fra excel. Les mer om kolonnespesifikasjon under Ziris Help center

TRELAST

Import av pakke- og seriedata fra høvlerianlegg løsningen TD.net.

Import av pakkedata fra skurlast løsningen RemaControl.

Import av pakkedata for eget Senior pakkevare format.

NYSGJERRIG?