Kom i gang

Zirius OnlineBank

2469 views 0

Bankintegrasjon – Zirius OnlineBank kommuniserer direkte med din bank

Bankintegrasjonen gir deg en sikker og effektiv flyt av inn- og utbetalinger, direkte i Zirius. Løsningen eliminerer manuell overføring av filer. De bankene som har tjenesten tilgjengelig vil også legge ut kontoutdrag, og disse banktransaksjonene er tilgjengelige for visning på Zirius Portal.

Zirius OnlineBank er integrert med

Send betalinger direkte til Sparebanken Vest, hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling fra Zirius hvis betaling ikke er ferdigkjørt av Sparebanken Vest. Sparebanken Vest støtter betaling utland. Kom igang Sparebanken Vest

Handelsbanken

Send betalinger direkte til Handelsbanken, hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling fra Zirius hvis betaling ikke er ferdigkjørt av Handelsbanken. Handelsbanken støtter betaling utland. Kom igang Handelsbanken

Eika

Send betalinger direkte til din bank i Eika gruppen, hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget. Eika gruppen støtter betaling utland. Kom igang Eika

Send betalinger direkte til Nordea, hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling fra Zirius hvis betaling ikke er ferdigkjørt av Nordea. Nordea støtter betaling utland. Kom igang Nordea

Send utbetalinger til DNB, hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling fra Zirius hvis betaling ikke er ferdigkjørt hos DNB. DNB støtter betaling utland. Kom igang DNB

Send utbetalinger direkte til en av bankene i SpareBank 1. Hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling fra Zirius hvis betaling ikke er ferdigkjørt hos banken. SpareBank 1 støtter betaling utland. Kom igang SpareBank 1

 

DSS LogoDe samarbeidene Sparebankene.

Send utbetalinger direkte til en av bankene i DSS. Hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling fra Zirius hvis betaling ikke er ferdigkjørt hos banken. DSS støtter betaling utland. Kom igang med DSS [/su_column][/su_row]

Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling direkte fra Zirius dersom betaling ikke har forfalt. Nets støtter ikke betaling utland.  Hent innbetalinger (OCR, eGiro, eGiro Pluss) direkte fra norske banker. Kom igang Nets

 

Hvitvaskingsloven
Nye reguleringer i hvitvaskningsloven har medført at noen banker har innført ettergodkjenning av betalinger som er sendt fra andre systemer. Det innebærer at du må ettergodkjenne utbetalingene, pålogget din nettbank. Det er i skrivende stund litt forskjellig hvordan de forskjellige bankene løser dette, så kontakt din bank for mer informasjon.

OnlineBank utbetalinger gir mulighet til følgende flyt

Bankintegrasjon med din bank

Muligheter:

  • Utbetaling gjennomføres i Zirius: Betalingsforslaget kjøres i Zirius og sendes til betaling i bank direkte, uten å benytte Zirius Portal.
  • Utbetaling sendes Zirius Portal for brukergodkjenning: Betalingsforslaget kjøres i Zirius og legges ut for godkjenning på Zirius Portal. Etter godkjenning sendes betalingen direkte til bank, fra Zirius eller Zirius Portal, avhengig av hva som er ønskelig.
  • Utbetaling direkte til bank fra Zirius Portal: Under Bilag og Mer, finnes valget Godkjenn og betal. Bilaget flyttes da til Bank-Godkjenning og bruker godkjenner her før utbetaling overføres til bank.

Les mer under Aktivere OnlineBank for å komme i gang.

Remittering ved Zirius OnlineBank Utbetalinger

Zirius Portal – Modul Bank 

Zirius OnlineBank Innbetalinger OCR/eGiro

OnlineBank innbetalinger reduserer manuelle rutiner for bokføring av innbetalinger. Løsningen forutsetter at det er Zirius AS som står som mottaker av konteringsdata fra banken. Innbetalingene hentes direkte inn i Zirius, uten behov for bruk av nettbanken for å hente OCR eller eGiro fil. Ved tilstrekkelig oppsett av regler for kontering og avrunding, kan det velges at innbetalingene skal oppdateres direkte til regnskap, uten noen manuelle rutiner. Det vises en logg for innbetalingene på Zirius Portal, men bokføring av innbetalinger skjer i Zirius. Synkroniseringen med Zirius Portal sørger for at kundesaldo er oppdatert også på Zirius Portal.
Ved bruk av Byråmotor vil innbetalinger hentes automatisk, periodisk fra banken, og oppdateres til regnskap. Byråmotor er en tilleggstjeneste, men kan aktiviseres hos de som ønsker det.

Innbetalinger ved Zirius OnlineBank