Zirius Hjelp ERP

Aktivere OnlineBank

0 views 0

Aktivere OnlineBank

Zirius OnlineBank benytter Zirius Portal for å kommunisere med bankene. Firmaet og minimum en bruker må derfor finnes på Zirius Portal. Oppsett aktiveres fra Zirius, og løsningen forutsetter koblingen Zirius og Zirius Portal.

Det er samme rutine i Zirius uavhengig av hvilken bankintergrasjon som skal benyttes, men de forskjellige bankene har hver sin rutine for å aktivere avtalen.

Logg på firma som skal aktiveres i Zirius. Gå til Fil-Zirius Portal og velg Aktiver OnlineBank. 

  • Hvis det mangler kobling med Zirius Portal må det angis en brukerID for å etablere koblingen.  Angi brukerID og passord for kobling mot Zirius Portal. BrukerID  som angis her skal være en administrator-brukerID, fordi det er denne brukerID og tilhørende passord som styrer synkronisering mellom Zirius og Zirius Portal for firma.
  • Er koblingen til Zirius Portal allerede etablert kommer neste dialog for å velge Ny avtale.

Trykk Ny avtale, og velg den banken som er aktuell for din bedrift. 

Det er forskjellig aktiveringsrutine avhengig av bank som velges. Les mer under  Kom igang med OnlineBank

Før Zirius OnlineBank kan tas i bruk

Zirius må sende en bekreftelse før tjenesten er klar til bruk. Når bekreftelse er mottatt må det sjekkes at oppsett er korrekt for Onlinebank.

Logg inn på aktuelt firma/klient i Zirius og sjekk følgende oppsett. 

Oppsett remittering: Gå til Leverandører-Remittering og velg Oppsett remittering. Les mer om Oppsett remittering

Leverandører: Se fanen Betaling i leverandørkortet. Alle leverandører som skal remitteres må være huket av for Remittering. Er det utenlandsk leverandør må det også legges inn korrekt Myndighetsrapport kode.

I fanen Bankkonto skal det i tillegg til bankkonto på leverandør legges til tilhørende landkode for bankkonto. Er det utenlandsk leverandør må det legges inn IBAN/BIC.

Oppsett bankkonto firma: Gå til Ajourhold-Firma-Bankkonto. Legg inn inn hovedbokskonto for bank, og kryss av for at bankkonto skal brukes ved remittering. Det er krav til at IBAN/BIC (SWIFT) er angitt for konto som skal benyttes. Skal det benyttes flere bankkontoer, for eksempel for betaling utland, i annen valuta, må det også vedlikeholdes. Les mer om Oppsett bankkonto

Oppsett innbetalinger: Les mer om Oppsett OCR

Aktiver KID for utgående faktura: Aktiver samme KID format på Zirius Portal og i Zirius.

Zirius Portal: KID defineres under Administrer selskapet – Konfigurasjon.

Les mer om definering av KID i Zirius Portal

Zirius: KID defineres under Ajourhold-Firma-Firma -olfi.

Les mer om grunnoppsett for firma i Zirius.

Opprett bruker for å sende betalinger: En bruker som skal godkjenne utbetalinger, må settes opp med rettigheter for dette, samt registrere BankID for godkjenning av utbetalingene til bank. Les mer om Klargjøre en bruker for godkjenning