Zirius Hjelp ERP

Konto

0 views 0

For vedlikehold av kontoplanen til Zirius.

Felt i kontoregisteret:

 • Kontonr: Skal en konto redigeres kan kontonummer registreres direkte inn eller søk etter konto (F9). Skal det opprettes en ny konto, velg Ny eller Ctrl+n.
 • Navn: Beskrivende navn på konto.
 • Kontotype: Om konto er resultat eller balanse.
 • Rapportgruppe: Hvilken rapportgruppe konto skal grupperes under. Er veldig viktig ved utkjøring av resultat- og balanserapport, og blir ikke rapportgruppe lagt inn kommer konto ikke med på resultat- eller balanserapporten.
 • Reskontro: Om hovedbokskonto er knyttet mot reskontro. Til vanlig er det kun 1500 – Kundefordringer og 2400 – Leverandørgjeld.
 • Momskode: Styrer momsbehandling for konto. Skal det være uten momsbehandling skal det stå Ingen moms. Det er anbefalt å unngå og blande momskoder på samme hovedbokskonto for å gjøre avstemning lettere.
 • Forh.fradrag %: Angir prosentvis forhåndsmessig fradrag hvis det skal trekkes fra på konto.
 • Periodiseringskonto
 • Direkte føring: Det er kun mulig å føre på konto i Bokføring når det er valgt Direkte føring.

Dimensjoner på konto:

 • Velg om Kan angis- eller Må angis for føring av dimensjoner på konto. Det kan også legges inn en standard dimensjon hvis ønskelig. Da vil denne dimensjonen komme som forslag under bokføring. Skal det overføres dimensjoner fra fakturering til regnskap må det krysses av for dimensjoner på konti som skal ha det. Ellers vil ikke dimensjoner bli overført ved fakturaoppdatering til regnskap.
 • Mengde: Velg hvis det skal føres mengde på konto. Er Mengde valgt av kommer det opp et eget bilde for registrering av Mengde under bokføring. Mengde kan benyttes til å holde oversikt over diverse forbruk eller f.eks. valutakjøp.
 • Forh.Fradrag Avd.: Under Ajourhold, Firma og Avdeling er det mulig å legge inn forhåndsmessig fradrag på hver enkelt avdeling. Forh.Fradrag Avd. styrer om fradrag som er lagt inn på avdeling skal tas hensyn til.
 • Notat: Kommentar felt til eget bruk.