Zirius Hjelp ERP

Oppsett remittering

0 views 0

For å kunne benytte remittering må oppsett gjøres først. Oppsett finnes under Klient innstillinger -Zirius Portal, men det er direktetilgang fra Leverandør-Remittering- og valget Oppsett.

Oppsett remittering i Zirius:

  • Avtale foretaksnummer: Legg inn organisasjonsnummer uten mellomrom, bokstaver og andre tegn.
  • Bankkonto innland: Bankkonto som skal belastes ved innlandsbetalinger .  Les mer om Bankkonto her
  • Bankkonto utland: Bankkonto som skal belastes ved utenlandsbetalinger. Sjekk oppsett Bankkonto at IBAN, Swift, Landkode, Valuta og Hovedbokskonto er korrekt.
  • Bilagsart: Bilagsart som skal benyttes ved innlesning av returoppdrag og overføring til dagbok. Bilagsart kan knyttes til egen bilagsnummerserie hvis ønskelig. Bilagsart 31 – Remittering (går mot felles bilagsnummerserie) er opprettet som standard og kan benyttes.
  • Konto bankprovisjon: Hovedbokskonto bankprovisjoner skal føres mot ved overføring til dagbok. Bankprovisjoner leses inn etter avtale med banken.
  • Konto kontantrabatt:
  • Divisjonnr: (Kun Filremittering) Brukes for å skille data hvis det er i bruk remitteringsoppdrag fra flere systemer for samme firma (samme org.nr.). Ved innlesning av returdata skal det kun hentes poster med korrekt Foretaks- og Divisjonsnummer.
  • Operatørnr: (Kun Filremittering) Tildeles av bank og legges ut i fil som sendes bank.

Filremittering :Ved direkte integrasjon mot bank skal det ikke brukes filremittering. Ved integrasjon Nets og utenlandsbetaling må filremittering være aktivert.

Velg Bruk kundegodkjenning dersom klient/kunde skal bekrefte utbetalinger via Zirius Portal. Les mer om Bruk kundegodkjenning under Remittering

Automatisk bokfør: Denne funksjonen per nå ikke i bruk.

Bruk betal fra konto fra zerp.no:  Normal bruk er at Fra bankkonto hentes fra bankkonto angitt for innland og utland (se over) , men det er mulig å aktivere avvik fra dette. Ved å aktivere valget vil Betal fra bankkonto som angis på Zirius Portal ved godkjenning av bilaget bli benyttet ved remittering. Aktuelt for selskaper som benytter mange forskjellige bankkontoer.

Filremittering

Ved filremittering må det opprettes katalog for remittteringsfil og returfil per PC som skal kjøre rutinen. Det kan opprettes en felles katalog for alle brukere, men det forutsetter at man passer på å overføre oppdrag til bank direkte etter en remitteringsfil er dannet i Zirius. Tilsvarende katalog for remitteringsfil, og filnavn (remit.txt)  må også settes opp i nettbanken, slik at det blir mulig å legge filen ut til bank.

Legg inn SignerID og BankavtaleId.

  • Oppdragskatalog ut: Velg katalog som ble opprettet som området for remitteringsfilen.  Zirius danner filnavn (remit.txt).
  • Returkatalog: Katalog der returfiler fra banken blir lagret. Returkatalog kan ikke være samme katalog som Oppdragskatalog ut. Det er ikke nødvendig å angi filnavn for returfil, Zirius sjekker alle filer som blir lagt på returkatalogen, og finner ut hva som er returfiler. Returkatalog må settes opp på hver PC eller brukerprofil remitteringsoppdrag skal kjøres fra.