Regnskapskontor

ZIRIUS BYRÅ

Regnskapskontorets verktøykasse

Zirius Byrå er en del av standardpakken Zirius leverer til regnskapskontorene – regnskapskontorets verktøykasse. Løsningen inneholder verktøy som gir regnskapskontoret og hver enkelt ansatt full oversikt over klienter og transaksjoner.

Tidkrevende og rutinepregede manuelle oppgaver automatiseres, mens Dokumentflyt sørger for effektiv bilagshåndtering fra mottak til bokføring. OnlineBank Inn- og utbetalinger håndteres direkte i Zirius – uten behov for innlogging i nettbanken. Hver kunde det føres regnskap for er opprettet som et klientprosjekt, og kundene kan selv bruke skyløsningen Zirius Portal, eller ha egen installasjon av Zirius. Sammen med dine kunder kan du velge den løsningen som passer best. Vi har også utviklet Zirius Klientfakturering, en løsning som forenkler betraktelig viderefakturering av kostnader for klienter.

Med disse løsningene er Byrå en virkelig kraftpakke for regnskapskontor!

FORDELER MED ZIRIUS BYRÅ
 • BRANSJELØSNING
  Spesialtilpasset regnskapskontor
 • ZIRIUS PORTAL
  Skybasert kundeløsning hvor kundene kan ta del i økonomiarbeidet. Gir automatisert flyt mellom Zirius Byrå og Zirius Portal
 • ADMINISTRASJON OG OVERSIKT
  Enkel administrasjon av ansatte og kunder, samt full oversikt og status på tvers av kunder
 • AUTOMATIKK
  Automatisk oppdatering av rutiner på tvers av kunder, og enkel viderefakturering av kostnader. For effektiv bilagshåndtering, brukes Dokumentflyt.
 • ONLINE BANK
  Flytter nettbanken inn i Zirius
 • INTEGRASJONER
  Zirius har mange integrasjonsmuligheter

Regnskapskontor og kundeløsninger Zirius Portal og Byrå

KRAFTPAKKE TIL REGNKAPSKONTOR

Zirius Byrå tilbyr enkel administrasjon av både ansatte og klienter. Det er utviklet en ryddig og enkel rettighetstildeling av ansatte, og et oversiktsbilde som gir full oversikt over klienter, transaksjoner med mer. Det utvikles stadig løsninger for å forenkle og automatisere tidkrevende rutiner. Byrå er en kraftig modul som fjerner mange ledd i de manuelle rutinene via automatisering.

LAST NED PRODUKTARK (PDF)

Rott Regnskap og Rådgivning AS bruker Zirius Byrå:

Rott Regnskap og Rådgivning AS har valgt Zirius som hovedverktøy. Systemet gir oss fleksibilitet og mange gode rutiner, hvorav flere automatiserte som raskt og enkelt gir oss god oversikt over kundenes regnskapsdata. I tillegg setter vi stor pris på samspillet vi oppnår med kundene våre gjennom kundeløsningen Zirius Portal.

Håvard Rott, autorisert regnskapsfører, Rott Regnskap & Rådgivning AS

ZIRIUS BYRÅ MOTOR

Zirius Byrå Motor er en tjeneste som installeres og settes opp på server til ditt regnskapskontor for å kjøre manuelle rutiner automatisk, og som hver natt automatisk sørger for at mye allerede er oppdatert til regnskap når bruker logger seg på om morgenen. Eksempel på automatisering er innlesning, kobling og regnskapsoppdatering av innbetalinger, innlesning av inngående bilag med OCR-tolk, oppdatering av status mot kunder via Zirius Portal og import av faktura- og kassejournaler.

Hvilke rutiner roboten kjører, aktiveres automatisk for firma som meldes inn i Byråmodulen og for de tjenestene som er aktivert pr firma. Tilbakemelding fra regnskapskontor som benytter mulighetene i Byrå Motor er at de har redusert tidsbruken med 30 %. Tid som kan brukes til oppfølging og rådgivning ut mot kundene.

LES MER OM KRAFTPAKKEN ZIRIUS BYRÅ

ZIRIUS KLIENTFAKTURERING

Denne løsningen automatiserer regnskapskontorets viderefakturering av kostnader for klientene – en rask og ukomplisert prosess. Zirius leverer grunnlag på forbruk av transaksjoner per klient til regnskapskontoret, som enkelt genererer fakturagrunnlag videre til sine klienter ved vår abonnementsrutine. Det kan også legges til eventuelle egne kostnader, som for eksempel timeforbruk, som skal viderefaktureres klienten. Viderefakturering av månedlige kostnader gjøres ved dette svært hurtig. Ved bruk av EHF, vil håndtering av hele flyten skje tilnærmet uten noen form for manuelle rutiner.

LES MER OM KLIENTFAKTURERING

ONLINE BANK – FLYTT NETTBANKEN INN I ZIRIUS

Med banktjenstene i OnlineBank får du full utnyttelse av Zirius Byrå. Zirius kommuniserer direkte med din bank, og gir deg en sikker og effektiv flyt av inn- og utbetalinger, direkte i Zirius. Løsningen eliminerer dermed behovet for innlogging i nettbanken eller manuell overføring av filer. I tillegg oppdateres status for inn- og utbetalinger fortløpende i Zirius.

Regninger betales direkte fra Zirius, eller legges ut til godkjenning og betaling via Zirius Portal. Utførte betalinger oppdateres i Zirius sammen med innbetalinger fra kunder. Resultatet er effektivt, med vesentlig redusert tidsforbruk gjennom automatiserte betalings- og bokføringsprosesser.

LES MER OM ONLINEBANK

DOKUMENTFLYT – EFFEKTIV BILAGSHÅNDTERING

Få en mer effektiv og enklere behandling av inngående bilag i firmaet. Importer bilag fra EHF, e-post, skanner (disk) eller dra og slipp. OCR-tolk hjelper deg å finne nøkkeldata før den sendes ut til attestasjon eller godkjennes direkte til regnskap. Splitt kostnader effektivt på flere kontoer, dimensjoner (for eksempel avdeling, prosjekt) eller periodiser dem direkte.

Husk! Har du først fått inn bilagene kuttes kravet til lagring, og du har fullt oppslag mot dokumentene i systemet (regnskap, kunder, leverandører, prosjekt med mer).

Kjeøy Regnskap AS bruker Zirius Byrå:

Kjeøy Regnskap AS implementerte Zirius tilbake i 2006. Zirius har fokus på effektive og automatiserte rutiner for regnskapskontor og vi er spesielt glad i dokumentflyten og samarbeidet vi oppnår med våre kunder. Enkle og smidige rutiner i alle ledd effektiviserer vår hverdag.

Ketil Kjeøy, daglig leder, Kjeøy Regnskap AS

SMARTE VERKTØY FOR KUNDER OG REGNSKAPSKONTOR

Regnskapskontoret tilbyr løsninger til sine kunder ut fra hvor mye av økonomiarbeidet kunden selv ønsker å gjøre. Løsningene er koblet mot Zirius Byrå, og gjør derfor kommunikasjonen mellom regnskapsbyrå og klient enkel og smidig. De kan brukes selvstendig eller kombineres for skreddersøm og bransjemuligheter, ut fra kundens behov.

For kunder med større behov kan man bruke ByråKlient – en komplett økonomiløsning med valgfrihet fra modulene regnskap, handel, prosjekt og service. ByråKlient er en kostnadseffektiv og innholdsrik løsning.

LES MER OM ZIRIUS PRODUKTER

Portal - skyløsning med fakturering, bilag, timeregistrering

ZIRIUS PORTAL:  EFFEKTIVT SAMSPILL GIR ENKEL HVERDAG

For kunder med enklere behov, kan man bruke PortalKlient. Zirius Portal er vår brukervennlige skyløsning som kommuniserer og synkroniseres med Zirius Byrå. Det spiller ingen rolle om man er inne på kontoret, ute på oppdrag, eller bruke PC, nettbrett eller mobil – Zirius Portal brukes enkelt der du er når du trenger det.

Zirius Portal har mange funksjoner som forenkler og effektiviserer rutiner. Plukk de rutinene som passer for hver enkelt kunde. Man kan fakturere, registrere og betale inngående bilag direkte, samt godkjenne betalinger og få betalingsstatus fra regnskapsbyrået. I tillegg får man fleksible attestasjonrutiner og muligheten til å føre timer som grunnlag til lønn eller fakturering.

Zirius Portal er et effektivt verktøy til bedrifter som ønsker en enkel hverdag og et nært samspill med sitt regnskapskontor.

LES MER OM ZIRIUS PORTAL

MULIGHETER I ZIRIUS PORTAL
 • FAKTURERING: Enkel fakturering med oppdatering av betalingsstatus fra regnskapskontoret.
 • BILAG: Kunde samler bilag og godkjenner bilagene til regnskap.
 • ATTESTASJON: For bilag som trenger godkjenning ved attestasjon.
 • BANK: Få innbetalinger automatisk oppdatert, og send betalinger til bank rett fra Zirius.
 • TIMEREGISTRERING: Registrer timer som grunnlag til lønn og/eller registrer timer som grunnlag for fakturering til kunde.
 • LØNN: Generer lønn ut fra timegrunnlag eller kjør fastlønn for ansatte.
 • RAPPORTER: Send ut rapporter fra regnskapskontoret til bruker på Zirius Portal.

NYSGJERRIG?