Zirius Hjelp Kasse

Zirius Kasse

0 views 0

 Tilbake til hovedmeny

Zirius Kasse er enkel å installere, og å komme i gang med. Zirius Kasse er en modul i Zirius, så har du allerede Zirius installert, er det kun snakk om å få aktivert lisens for Kasse.

Se veiledning for installasjon her

Registrere ny bruker/selger/ansatt.
Når du skal registrere en ny bruker/selger/ansatt gjør du dette i Zirius.  Det er fra Brukeradministrasjon det settes rettigheter for hva kasseselger har tilgang til i kassepunktet. Det styres ved Kasse profil.

Se nærmere beskrivelse av brukeradministrasjon her

Varer
Alle varer og priser som finnes i Zirius er tilgjengelig fra kasse. Varekatalog og Varetype styres fra varekortet i Zirius, les mer om varekortet her

Kunder
Alle kunder i Zirius er tilgjengelig på kassen. Kundeinformasjon som Prisavtaler, saldo, kredittgrense og betalingsbetingelser hentes fra kundekortet. Les mer om kundekortet her

Ordretyper tilgjengelig på kassen.
Det defineres pr ordretype om Ordretypen skal vises i kassen eller ikke. Se mer informasjon om Ordretyper her

Betalingsmidler og Oppfølgning av dagsoppgjør fra kasse

For oppfølgning av dagsoppgjør og andre rutiner, som SAF-T eksport eller oppslag på kasselogg.