Zirius Hjelp ERP

Brukeradministrasjon

0 views 0

Ajourhold-System-Brukeradministrasjon

Zirius har et felles register for brukere, selgere og innkjøpere. Brukeradministrasjonen er per klient, bortsett fra ved bruk av Byrå, der opprettes regnskapsbruker automatisk på klienter som er tilknyttet Byrå. Under brukeradministrasjon settes det opp en del viktige standardoppsett som styrer rettigheter/tilgang pr brukerID.
Brukere som er finnes under Brukeradministrasjon er tilgjengelig i Brukerkobling som benyttes i forbindelse med brukere til Zirius Portal.

Ny bruker:

Personopplysninger:
Nr: Selger/ innkjøper. Kan bestå av tall og bokstaver. Selger/innkjøper angis på kunde, leverandør, ordre eller innkjøp. Nummer kan enten være initialer eller løpende nummerering.
Navn: Navn på bruker.
Adresse 1 – 3: Privatadresse til opprettet bruker. Kun opplysnings felt.
Postnr / -sted: Privatadresse til opprettet bruker. Kun opplysnings felt.
Telefon / faks / mobil: Privatnummer til opprettet bruker. Kun opplysnings felt.
E-post: Firma e-post til bruker.
Bruker registrerer ordre ink. mva.: Skal det registreres kontantordre hvor salgspris er ink. MVA må dette krysses av på brukeren. Det kan opprettes en fast kontantbruker for kontantsalg.

Brukernavn / passord:
Brukernavn: Brukernavn for å logge seg på klienten i Zirius.
Passord: Trykk på knappen Sette/endre passord for å legge inn eller endre passord. Ved endring av passord må gammelt passord angis først.

Roller / rettigheter:

 • System bruker: Må krysses av for at en bruker skal kunne logge seg på Zirius.
 • Ansatt: Informasjon om bruker er ansatt eller ikke.
 • Selger: Krysses det for at en bruker har rolle som selger vil selgernummer komme som forslag ved opprettelse av ny ordre.
 • Innkjøper: Informasjon om bruker er Innkjøper, en innkjøper kan angis på leverandørkortet.
 • Ekstern Konsulent:
 • Online attestasjonsbruker: Attestasjonsbruker på Zirius Portal. Bruker opprettes som bruker på Zirius Portal  fra Fil-Zirius Portal-Brukerkobling
 • Zirius attestasjonsbruker: Attestasjonsbruker uten tilkobling til Zirius Portal
 • Bruker timelister på Android:
 • Versjons oppgraderinger: Bruker har rettigheter til å oppgradere Zirius.

Rettigheter

Styrer tilgangskontrollen for bruker. En bruker kan enten knyttes til en eller flere brukergrupper som styrer tilgangskontrollen, eller det kan legges inn egne begrensninger direkte på en bruker under Rettigheter. En bruker kan knyttes til en brukergruppe men også kombinerer med tilgang til enkelte rutiner utover brukergruppen. For å kunne benytte Rettigheter må det krysses av for at Tilgangskontroll brukes under Ajourhold- System og Tilgangskontroll.

Standard oppsett bruker:

 • Hovedlager: Lager bruker skal knyttes mot. Alle brukere må knyttes mot hovedlager hvis de kjører Ordre/Fakturering.
 • Varekatalog: En varekatalog benyttes for å gruppere varer innenfor kataloger det er aktuelt å søke innenfor. Og en varekatalog kan knyttes fast mot en bruker. Eksempel er hvis en bedrift driver med service av hovedproduktene de selger. Da kan alle servicevarer være knyttet mot en varekatalog og hovedvarene til en annen. Da kan ansatte som jobber med service være knyttet mot Servicekatalogen, mens resten mot Hovedkatalogen. Det er mulig å overstyre hvilken varekatalog det skal søkes på ved varesøk.
 • Avdeling: En ansatt kan knyttes fast til en avdeling. Da vil avdeling komme opp som standard ved opprettelse av ny ordre.
 • Prosjekt: Dersom aktuelt å tilknytte Prosjekt til bruker
 • Dimensjon 1:Dersom aktuelt å tilknytte Dimensjon 1 til bruker
 • Dimensjon 2:Dersom aktuelt å tilknytte Dimensjon 2 til bruker
 • Ansatt nr: Dersom bruker allerede har et annet ansattnr kan dette legges inn her.

Lønnsarter: Tilknytte lønnsart til bruker.

Bilde:  Mulighet for å legge inn bilde av brukeren.

Zirius web Timer: Sende invitasjon for timeregistrering for bruker på Zirius Portal.

PDA logistikk:

Handyman:

 • Ut til Handyman: Om brukerID skal legges ut til Handyman administratoren. Kommer med neste gang det kjøres en synkronisering under Handyman sync.
 • Har håndholdt enhet: Om bruker er utstyrt med PDA. Krysses det av for at bruker har håndholdt enhet, vil bruker komme opp som alternativ på PDA ved installasjon av ny PDA.
 • Lagerstyring på håndholdt enhet: Om det skal kjøres lagerstyring på PDA. Lagerstatus blir ikke synkronisert mellom Zirius og Handyman.
 • Lagerendring på håndholdt enhet: Om bruker skal kunne gjøre lagerendring på PDA. Lagerstatus blir ikke synkronisert mellom Zirius og Handyman.
 • Faggruppe (Stilling): Knytter bruker til en egen faggruppe som leses ut til Handyman. Faggruppe benyttes til å tildele brukere forskjellige kontrollister, dokumentmaler, o.l. i Handyman administratoren.

Kasse:

 • Kasse brukerid: Kasserernr for pålogging på kasse. Brukerid kan kun bestå av tall.
 • Reset passord:Passord/PIN kan ikke legges inn i Zirius og må legges inn i kassen. Første gang det opprettes en ny bruker, eller bruker har glemt passord kan det krysses av for Reset passord. Da må bruker angi nytt passord ved neste pålogging på kassen.
 • Kasse profil: Det er opprettet 3 faste brukerprofiler som også er opprettet på kasse.  Brukerprofilene er:
  • Administrator: Full tilgang til alle rutine. Bør ikke benytte ved vanlig salg.
  • Selger: Bruker som skal benyttes for vanlig salg. Inneholder standard kasse rutiner som er nødvendig i daglig drift.
  • Vikar: Har begrenset tilgang.
 • Gyldig fra/til: Det MÅ angis gyldig fra/til dato for at bruker skal få logget seg på kasse.
 • Konto sperret: Sperrer bruker fra å logge seg på kasse

Regnskap: Ant.dagboksfør.: Enkelte regnskapskontorer fakturerer etter førte bilag og i Regnskapsinformasjon og Ant. dagboksfør. ligger det en teller for dette. Nullstille starter teller på nytt. Det er anbefalt å opprette en egen bruker for fakturaoppdatering hvis ikke dem skal inngå i antall dagboksføringer.