Zirius Hjelp ERP

Valuta

0 views 0

Valutaregisteret er for vedlikehold og eventuell styring pr valutakode. Ved Oppdater hentes dagens kurs fra DnB og oppdaterer valgte valuta. Husk å lagre. En valutakursendring påvirker ikke allerede registrerte ordre.

De mest brukte valutakodene er opprettet i Zirius ved nyinstallasjon. Trykk på F9 for å søke etter en valutakode.

Rutiner i bildet:

  • Valuta: Valutakode på 3 siffer etter internasjonal standard. F.eks. NOK = Norske kroner.
  • Navn: Beskrivende navn på valuta.
  • Kurs: Valutakurs.
  • Enhet: Om valutakurs omregner i 1:1 forhold eller 1:100. F.eks. USD=1:1, SEK=1:100. Oppdateres automatisk ved Oppdater knappen.
  • Sist endret: Dato for siste valutaendring.
  • Agio: Konto for agio ved innhenting av remittering eller føring i dagbok.
  • Disagio: Konto for disagio ved innhenting av remittering ellers føring i dagbok.
  • Blankettkode: Det kan legges en fast blankettkode for en valuta. F.eks. kan det legges inn blankettkode 2 – Engelsk på USD. Da vil kunder eller leverandører med valutakode USD, automatisk få Engelsk faktura eller innkjøpsordre.
  • Bankkonto (betaling): Bankkonto som skal benyttes ved betaling.
  • Tallkode valuta: Benyttes av enkelte banker og blir lagt ut i remitteringsfil.

Valutakurser må også vedlikeholdes i Zirius Portal, så dersom ditt selskap benytter Zirius Portal må du vedlikeholde kursene på Zirius Portal.

Ved behov for avstemning av bankkonto med valuta, kan det aktiveres Mengde på hovedbokskonto som er koblet mot bankkontoen, da vil det ved bokføring i NOK bli anledning til å angi valutaverdi som Mengde. Rapport som viser Mengde ført på konto, finnes under Rapporter -hovedbok-kontoposter mengde.