Zirius Hjelp ERP

Regnskap

0 views 0

Her styres alt som har med regnskapet å gjøre,  fra vedlikehold av kontoplanen, bokføring, oppslag – til kjøring av omsetningsoppgave og årsavslutning.

Hovedfunksjoner:
Bokføring
Spørring
Innbetalinger
Import Lønn

Tilleggsrutiner:
Budsjett
Regnskapsoppdatering
Dagbokslogg
Omsetningsoppgave
Konto
Bankavstemming
Bankavstemming Online
Poster uten bilag
Betaling til selvstedig næringsdrivende

Grunndata og oppsett:
Regnskapsår
IB
Eksporter regnskapsår
Trioplan eksport
Bilagsnr
Kontogrupper
OCR-oppsett
Bilagsart