Zirius Hjelp ERP

Kopiordre - massekopiere

0 views 0

Zirius har gode løsninger for effektiv produsering av ordregrunnlag, blant annet grunnlag fra Abonnement for faste løpende ordre,  eller Kopiordre – massekopiering – ved en lik ordre til mange kunder. Kopiordre er en funksjon som raskt gjør jobben for deg. Opprett ordren en gang, med aktuell ordresum og legg til ønsket vedlegg og/eller notater. Så bruker du denne ordre som grunnlag for massekopiering til alle de kundene som er aktuelle for samme ordre. Massekopieringen av den ordren som ble opprettet som grunnlag skjer ved ett tastetrykk

Fra kunderegisteret finnes det så en funksjon for å kopiere denne ordren til de kundene som er markert. Funksjonen finnes fra listevisning av kunder. Ved å grupperer kundene på for eksempel kundegruppe, kan man raskt sortere/filtrere slik at det er enkelt å få oversikt og finne aktuelle kunder.

Fra kunderegisteret, velg listevisning , og sorter kundene etter det kundegruppe. Marker aktuelle kunder, høyreklikk og velg Opprett kopiordre.

Det er selvfølgelig mulig å markere kunder uten bruk av kundegruppe, velg vel Ctrl+ og markere en og en,  eller markere alle ved Ctrl+A.

Når Opprett kopiordre er valgt kommer neste bildet for å velge hvilke ordre som skal kopieres til alle de markerte kundene. Her kan det velges ordredato, selger, og hvilken status kopiordrene skal legges til under Ordre/Klargjøring. I eksemplet under har jeg markert ordre 10115 som kopiordre for de valgte kundene.

Trykk Kopier ordre, så kommer det spørsmål om vedlegg og notater skal kopieres eller ikke. Bekreft med det som er ønsket, så starter kopieringen. Når kopieringen er ferdig ligger det ordre i status Ordrekladd for de valgte kundene, og alle ordrene er da like, med vedlegg og notater, klare for fakturering.