Zirius Hjelp ERP

Forsendelser

0 views 0

Metoder: Følgende formater er tilgjengelig:

Ftp: For ftp må det avklares med mottaker om ftp server og login til denne. Oppsett her gjelder bare beslutning om:

  • Skrive over eksisterende filer: på ftp server
  • Start forsendelse automatisk: Det kan settes opp om forsendelse skal starte automatisk ved fakturautskrift, eller om den skal startes manuelt fra Forsendelser under Ordre.

Lokal fil:

  • Standard katalog: Standard katalog hvor filer skal legge seg, hvis det ikke angis noe annet på forsendelse på kunde.
  • Skrive over eksisterende filer:
  • Start forsendelse automatisk: Det kan settes opp om forsendelse skal starte automatisk ved fakturautskrift, eller om den skal startes manuelt fra Forsendelser under Ordre.

Zirius OnlinePrint: Se egen beskrivelse under Kom igang med OnlinePrint

Sftp: For Sftp må det avklares med mottaker for sftp server og login til denne. Oppsett her gjelder bare beslutning om:

  • Skrive over eksisterende filer: på sftp server
  • Start forsendelse automatisk: Det kan settes opp om forsendelse skal starte automatisk ved fakturautskrift, eller om den skal startes manuelt fra Forsendelserutinen i Ordremodulen.

EHF aksesspunkt: Se egen beskrivelse Kom igang med EHF

E-post:  Her skal det legges til informasjon om den e-postserveren som er i bruk i  din bedrift.  Kjenner du ikke den informasjonen må du kontakte din driftspartner.  Forutsetning for at e-post kan sendes direkte fra Zirius er at det er korrekt oppsett her, og at Zirius har tilgang til e-postserver.

Eksempel for oppsett mot en gmail konto:

Epost:
Eksempel på oppsett mot en gmail konto:
o SMTP Server: smtp.gmail.com
o Avsender navn: Ole Olsen
o Avsender E-post: ole.olsen@gmail.com
o Brukernavn: ole.olsen@gmail.com
o Passord: ******
o Port: 456
o Bruk sikker tilkobling (SSL): Ja, Google krever det.
o Start forsendelse automatisk: Det kan settes opp om forsendelse skal starte automatisk etter fakturautskrift, eller om den skal startes manuelt fra Forsendelser i Ordremodulen.

Eksportformater: Her settes det opp hvilke formater som skal benyttes ved import eller eksport fra Zirius. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon om muligheter.

Følgende formater er tilgjengelig:

E-post Tekster: Gir mulighet for å definere standard tekster som skal være på utgående forsendelser pr epost,  av de forskjellige formatene (faktura/ordrebekreftelse/bestilling m.m)