Zirius Hjelp ERP

Spørring

0 views 0

Spørring benyttes for å spørre på hovedboksposter, reskontroposter og saldobalanse.
Er det behov for å legge inn andre kolonner eller tabellfelt, kan dette gjøres ved  nede til venstre i bildet. Her er det også valg for utskrift og max grense for antall records (linjer) pr spørring.

Spørring

Spørring mot en og en konto. Legg inn utvalg og trykk på OK for å vise resultat.
Rekkefølge og farge på Fanene kan tilpasses til eget bruk ved å bruke  øverst til høyre.

Hovedboksposter
Ved behov for å spørre over flere kontoer. Her kan det settes opp hvilke utvalg som ønskes å bruke, og hvilke felter som skal vises i tabell.

Ved spørringer som benyttes jevnlig kan Lagre benyttes for å lagre utvalget, angi navn og neste gang du skal spørre på samme utvalg velger du fra Lagrede utvalg.
I resultatlisten kan det sorteres/filtreres pr kolonne
Dobbeltklikk på linje for å se hele posteringen.
Høyreklikk på ønsket linje for å se tilknyttet dokument, legge til dokument og endre bilagstekst eller dimensjon. Det er også mulig å markere flere linjer for å masseendre dimensjon.

Valget Endre dimensjoner gjelder for EN linje, og der finnes også valg for å endre Mengde, men ved masseendring kan man gå rett på feks Endre Prosjekt/avsnitt.

Vær forsiktig ved masseendring i Hovedboksposter, det finnes ikke en “angre” funksjon.

Reskontroposter og Kunde/Leverandør
Oppslag mot kunde-, leverandør- eller på tvers av begge.
I kunde og leverandør er det låste utvalg, men i reskontroposter kan utvalg settes opp etter eget behov. Tilhørende bilag åpnes automatisk ved å markere linjen, og dobbeltklikk viser detaljer for føringen.

Resultat / Balanse
Disse rapportene fungerer på samme måte og beskrives derfor i lag. Rapportene viser resultat- og balanserapport til skjerm, med mulighet å drille ned på poster ned til skannet bilag til eksport til Excel.
Legg inn utvalg på rapporten og trykk på Vis rapport

Legg til felt etter eget behov for gruppering og filter, ved bruk av .  Da åpnes det et nytt bilde der du kan velge Kolonner, Filterkolonner eller Radgruppering.

Saldo
Viser bevegelser på en konto periodefordelt, dobbeltklikk på en rad for å drille ned på poster.

Andre
Viser samme rapport som ligger under omsetningsoppgave, for å kontrollere momsposter på en periode og en enkel kontantstrømsrapport.