Zirius Hjelp ERP

Variant

0 views 0

Variantvare: Brukes for vare der for eksempel en modell har forskjellige størrelser/farger. Det er på nivå for størrelse og farge at lagerstyringen skjer. En variant kan for eksempel være standard størrelsesmal, i kombinasjon med farge. Når en varen blir markert som Variantvare vises det til en ny fane i varekortet. Her kan variantene opprettes som nye varer, eller at man legger til eksisterende varer.

Variantoppsett

Velg Åpne for å opprette et nytt oppsett.

Velg Ny,  og legg inn ønsket navn for variantkombinasjonen. Angi beskrivelse for Dimensjon1 og 2.

Bruk Legg til ny dimensjon for å legge til de forskjellige fargene/størrelsene.

Ved å bruke Vareid prefix vil det ble lett å kjenne igjen hvilken variant av hovedvaren dette er. I eksemplet her vil -Gul legges til i vareteksten på varen.

For å opprette varer per størrelse modell er det enkleste å høyreklikke i aktuelt felt, velge Opprett ny vare, og så opprettes det en vare med varenavn var hovedvaren, og med beskrivelse av størrelse og farge som forklarende tilleggstekst på varenavnet. Ved Legg til vare kan du hente aktuell eksisterende vare.

De varene som opprettes herfra, knyttet til de forskjellige kombinasjoner av størrelse/farge,  arver leverandør og pris fra hovedvaren.

Eksempel på ferdig oppsett av en variant vare, men tilhørende varianter.

Bildet under viser hvordan varen som tilhører M og Rød ser ut hvis man gjør oppslag på den. Her vises det i Variantoppsettet at den er knyttet til Hovedvare 10012-reflexvest, og hvilke størrelse/farge av hovedvaren dette er.

De forskjellige oppsettene for variant blir lagret i egen tabell, som finnes under Grunndata/Oppsett Variant.

Ved ordreregistrering på en variantvare, vil de underliggende variantene vises, slik at man lett kan se lagersaldo pr størrelse/farge og velge antall fra ønsket vare fra denne listen.