Zirius Hjelp ERP

Purring uten renter

0 views 0

Purring uten renter

Vanlig purring. Det sendes ut purring til de kundene som ikke har betalt innen forfall. Posten vises på purrelisten etter forfall, og pluss antall løpedager, som er oppgitt under Oppsett purring.

Før rutinen kan tas i bruk må det gjøres oppsett under Oppsett Purre/Rente. Les mer om Purre/Rente oppsett her

En purrenota til kunde sendes pr brev, og anbefalingen er at det settes opp at purrenota skal sendes til Zirius OnlinePrint, et printsenter som skriver ut og postlegger for deg. Les mer om OnlinePrint her.
Et purrebrev kan sendes per e-post dersom kunde har akseptert at de kan motta purringer pr e-post

Rutine for kjøring av Purring uten renter.

Til høyre i bildet er det meny for å komme igang.

Åpne purreliste: Åpner liste over kundeposter som har forfalt. Poster som allerede er purret, kommer ikke med på nytt forslag før det er gått 14 dager.

  • Vedlikeholde purreforslag: Etter at et forslag er generert kan det vedlikeholdes. Poster kan slettes fra listen ved å markere, høyreklikk og velge Slette. Dannes det et nytt forslag vil slettede poster komme med på purreliste igjen.
  • Ved markering av en kunde vises tilhørende detaljer fra kunderestkontro nederst i bildet. Her er det også mulig å sende kunde en SMS pr post, for å minne om at det mangler betaling. SMS er en tilleggstjeneste, ta kontakt med din forhandler for informasjon om oppsett/kostnad pr sms.
  • Skriv ut purreliste: En purreliste er en oversikt over alle purreforslagene, og benyttes kun for egen kontroll før selve purrebrevene kjøres ut.
  • Skriv ut purrebrev: Genererer selve purrebrevet. Under Blankettadministrasjon skal det settes opp blankett for Purrebrev xml= Purrebrev xml

Rapporttekster

Purrebrev bør sendes i papirform til kunde. Om det er ønskelig å legge til tilleggstekst, som i eksemplet under, gjøres det fra Rapporttekster, og velg Purre, og skriv inn ønsket tekst som skal vises som informasjon på purringer som sendes.

Purre utskrifter og tilleggstekst

Eksempel på purrebrev:

Purrebrev eks

Etter at purrebrev er kjørt må kjøring godkjennes. Velg Bekreft Utskrift øverst til høyre.

Purring Bekreft utskrift

Dersom bildet lukkes uten Bekreft Utskrift, kan purringen endres før ny kjøring.

Ved Bekreft utskrift blir purrekjøring godkjent og reskontroposter på kunde oppdatert med Antall purret, samt mulighet for å se på purrebrevet som er sendt ut:

En post det er kjørt ut purrebrev for, vil ikke komme med på nytt purreforslag før det er gått 14 dager.

Purrenr oppslag: Det er mulig å kjøre en kopi av av en purrekjøring. Da må purrenr være kjent, og angis i Purrenr. Oppslag. Da listes de purringene som tilhørte det purrenr på skjerm, med mulighet for utskrift.