Zirius Hjelp ERP

Varer

0 views 0

Et godt vedlikeholdt vareregister er nøkkelen til god kontroll ved ordre/faktura. Gode rutiner og struktur for vedlikehold og opprettelse av varer vil gi enklere bruk i hverdagen, og best mulig utnyttelse av funksjoner som finnes i Zirius. Varemodulen inneholder alle varerelaterte funksjoner i Zirius. Hovedfunksjon er selve vareregisteret, og Tilleggsfunksjoner inneholder andre rutiner relatert til varer. Under Grunndata og Oppsett er det tilgang til vedlikehold av nødvendige tabeller for vareregisteret.

Hovedfunksjoner  
Varer
Pakkestatus (Kun Trelast)

Tilleggsrutiner:
Lagerliste
Varejustering
Pakkeproduksjon (Kun Trelast)
Fastprisavtale
Prisgruppe
Serienr historikk
Etikettutskrift
Produksjon
Varekatalog
Varetelling
Vareoverføring
Lagerstatushistorikk
Lagerrapport
Importer prisendringer
Prisendring

Grunndata og oppsett:
Variant
Sortimentsgruppe
Varegruppe
Varegruppeoppsett
Import og eksport
Kontokode
Lager -Lokasjon
Merke
Søkegruppe 1
Søkegruppe 2
Produksjonslokasjon
Vareenheter