Entreprenør

ZIRIUS PROSJEKT

KOMPLETT ØKONOMISTYRINGSVERKTØY FOR ENTREPRENØRER

Høyere effektivitet hos entreprenørbransjen stiller større krav til prosjektstyringsverktøy. Både ansatte og ledere skal raskt få oversikt, og forholde seg til enkle løsninger som gir god kontroll. Zirius Prosjekt er et fleksibelt økonomiprogram som er utviklet i tett samarbeid med entreprenører. Du samler all økonomisk prosjektinformasjon på tvers av avdelinger i én helhetlig løsning. Et komplett økonomisystem som dekker bransjespesifikke behov i alle prosjektfaser – fra tilbud til avslutning. Resultatet er økt effektivitet og frigjort tid som lar bedriften utnytte ressursene til kjernevirksomheten.

Muligheter i Zirius Prosjekt
 • Prosjektinndeling på avsnitt, aktivitet med budsjett
 • Datafangst fra mobile enheter på anleggsplassen
 • Fakturering ut i fra påløpt materiell, timer og inngående bilag
 • Tilleggsordre for endringsmeldinger (på prosjekt eller underprosjekter)
 • Prosjektoversikt på betalingsstatus fra kunder og leverandører
Zirius Prosjekt gir entreprenører full kontroll over aller faser av prosjektet

TOTAL OVERSIKT

I Zirius Prosjekt arbeider alle involverte inn mot en felles funksjonsrik løsning som også utnytter det beste fra regnskap, faktura og logistikk. Her samles all relevant prosjektinformasjon og datafangst fra anleggsplassen. Se hvilke prosjekter som er aktive, kostnadsrammer, hvem som er ansvarlig, og når de skal ferdigstilles. Fremdriften følges enkelt, dag-til-dag, gjennom prosjektrapporter med full oversikt over timeforbruk, materiell, utleide anleggsmidler, samt andre kostnader og inntekter.

LAST NED PRODUKTARK (PDF)

Zirius Prosjekt for maskinentreprenører

Consolvo AS bruker Zirius Prosjekt:

Zirius Prosjekt gir oss enkelt total oversikt over den økonomiske fremdriften i prosjekter. I tillegg har vi til enhver tid full kontroll over maskinparken med rutinen for anleggsmidler.

Eli-Ann Borge, økonomisjef, Consolvo AS

TIMER OG DATAFANGST I FELT

Zirius har egen timeregistrering, men er også integrert mot en rekke andre systemer som er spesialisert mot ulike bransjeområder for datafangst på bygge- eller anleggsplassen. Skreddersy Zirius til din bedrifts behov med for eksempel:

 • Zirius Timer
 • SmartDok
 • SpeedyCraft
 • HandyMan
 • WinTid
 • Tempus m.fl.

LES MER OM INTEGRASJONER

PROSJEKTRAPPORTER

I prosjekter er det kritisk å ha oversikt over kostnader og inntekter. Rapportene i Zirius Prosjekt gir deg nettopp dette. Legg inn forventet kostnadsbudsjett på arbeidsaktiviteter og følg med på påløpte kostnader underveis. Har du behov for å se hvor kostnadene kommer fra, kan du enkelt drille ned til godkjente timer, materiell og inngående bilag. 

ANLEGGSREGISTER

Anleggsregisteret gir oversikt over maskiner og annet inventar. Her finner du rutiner for å generere årlige, månedsperiodiserte avskrivninger basert på innkjøpsverdi, restverdi og levetid. Utstyr kan også belastes prosjekter eller leies ut eksternt. Det kan kjøres periodevis belastning på utstyr som er lånt, i tillegg til sluttfaktura ved innlevering.

FRA TILBUD TIL AKTIVT PROSJEKT

Tilbud og prosjekter opprettes som løpende- eller fastprisprosjekt mot prisavtale eller budsjett. Disse kan igjen kombineres som hoved- og underprosjekt, inndelt på avsnitt og aktiviteter med tilhørende ressurser og materiell.

I tilbudsfasen legger vi til varer og materiell som estimeres brukt i prosjektet. Når tilbudet endrer status til prosjekt kan grunnlaget sendes til bestilling. I tillegg kan du enkelt opprette manuelle innkjøp direkte fra prosjektet underveis.

Endringer og tillegg kan legges inn på prosjektet for å holde oversikt over kostnader og inntekter som endres underveis. Materiell og timer oppdateres direkte til regnskap etter eget ønske.

DOKUMENTFLYT OG ATTESTASJON

Dokumentflyt håndterer bilag og leverandørfakturaer enkelt og effektivt fra mottak til bokføring, og gjør hele flyten elektronisk. Fakturaer kan bokføres ved mottak, eller sendes på attestasjon til prosjektledere. Godkjente bilag til utbetaling håndteres direkte i Zirius med OnlineBank, uten behov for innlogging i nettbanken. Dokumentflyten arkiverer alle dokumenter, slik at du kan ha hele arkivet elektronisk.

Moderne Byggfornyelse bruker Zirius Prosjekt:

Prosjektmodulen lar oss enkelt utarbeide tilbud og budsjetter, samt ha detaljert oversikt over inntekter og kostnader på alle prosjekter og aktiviteter.

Rolf-Thore Johansen, prosjektleder, Moderne Byggfornyelse AS

ONLINE BANK

Med banktjenstene i OnlineBank får du full utnyttelse av Zirius Prosjekt. Zirius kommuniserer direkte med din bank, og gir deg en sikker og effektiv flyt av inn- og utbetalinger, direkte i Zirius. Løsningen eliminerer behovet for innlogging i nettbanken eller manuell overføring av filer. I tillegg oppdateres status for inn- og utbetalinger fortløpende i Zirius.

LES MER OM ONLINEBANK

FAKTURERING

I Zirius får du stor fleksibilitet med elektroniske formater som EHF og OnlinePrint. EHF effektiviserer hele fakturaforsendelsen, samtidig som formatet kvalitetssikrer innhold og mottak. Med OnlinePrint sender du fakturaer og purrenotaer elektronisk fra Zirius til printsenter, som printer, pakker og sender dagen etter for en lavere kostnad enn om du gjør det selv. Du finner også e-post (pdf) og EDI-muligheter i Zirius.

LES MER OM EHF OG ONLINE PRINT

Zirius Prosjekt er den komplette løsningen for entreprenører
Muligheter i Zirius Prosjekt

 • Fastpris prosjekt med innestående prosent mot garantiperiode
 • Løpende prosjekt mot prisavtale på materiell og timer
 • Prosjektinndeling på avsnitt, aktivitet med budsjett
 • Tilbud inndelt på avsnitt, aktivitet og materiell
 • Datafangst fra mobile enheter på anleggsplassen*
 • Direkte oppdatering av regnskap ved godkjenning av materiell og timer
 • Fakturering ut i fra påløpt materiell, timer og inngående bilag
 • Elektronisk fakturering på EHF eller via printsenter
 • Tilleggsordre for endringsmeldinger (på prosjekt eller underprosjekter)
 • Anleggsregister med utleie rutine, avskrivning og fullt regnskap
 • Overføring mot innkjøp med autooppdatering ved mottak
 • Dokumentarkiv med OCR-tolk og attestasjon
 • BankIntegrasjon – Betaling og oversikt over innbetalinger direkte i Zirius
 • Prosjektoversikt på betalingsstatus fra kunder og leverandører
 • Kostnadsoverføring mellom prosjekter eller avdelinger

*Integrert med bl.a Zirius Timer, SmartDok, SpeedyCraft, HandyMan, WinTid, Tempus m.fl

A. Hansen Gruppen AS bruker Zirius Prosjekt:

Zirius har gitt oss en mulighet til å alltid ha fullstendig oversikt over alle kostnader og inntekter. Programmet inneholder enkle og oversiktlige løsninger som gjør hverdagen vår enklere, dokumentbehandling og prosjektstyring har aldri vært lettere.

Marte Høgfoss, A. Hansen Gruppen AS

NYSGJERRIG?