Zirius Portal

ZIRIUS PORTAL

Skybasert løsning til din bedrift Zirius Portal - skyløsning

Zirius Portal er en intuitiv skyløsning som gir god oversikt. Portal muliggjør enkel kommunikasjonsflyt i bedriften eller mellom bedrift og regnskapskontor. Løsningen inneholder blant annet muligheter for ordre- og fakturaregistrering, bilagsbehandling, betaling direkte til bank, timeregistrering og lønn. Det spiller ingen rolle om man er inne på kontoret, ute på oppdrag, eller bruker PC, tablet eller mobil – Zirius Portal brukes enkelt der du er når du trenger det.

MULIGHETER I ZIRIUS PORTAL
 • Opprette kunder og varer
 • Sende tilbud, ordre og faktura
 • Attestasjonsrutiner
 • Registrere inngående bilag og godkjenne betalinger til bank
 • Historikk og rapportering
 • Timeregistrering mot Prosjekt
Zirius økonomiløsning - som kan brukes på mobil, tablet og pc

ZIRIUS PORTAL FOR DIN BEDRIFT

Zirius Portal består av flere muligheter tilpasset kommunikasjonen mellom regnskapskontor og bedrifter, og internt i bedrifter.

Er du kunde av regnskapsbyrå? Med Zirius Portal kan du delta aktivt i daglige rutiner som fakturering, registrering av inngående bilag, godkjenning av betalinger, timeregistrering med mer. Løsningen gir bedre kommunikasjonsflyt mellom deg og regnskapskontoret.

Bruker din bedrift Zirius ERP men ønsker et skybasert system i tillegg? Med Zirius Portal kan de ansatte registrere timer som grunnlag til lønn og fakturering. Løsningen har systematisering av attestasjonsrutiner med historikk og mulighet for kommentarer, samt rapportering.

FULL OVERSIKT MED ZIRIUS PORTAL

Zirius Portal åpner for mange muligheter hvis du vil ha mer kontroll på det økonomiske arbeidet. Vil du fakturere selv? Eller har du selgere som skal skrive ordre mens et regnskapsbyrå tar seg av faktureringen? Det kan du gjøre med Zirius Portal. Vil du godkjenne bilag, kontere og sende til attestasjon? Eller vil du kun attestere bilag og overlate resten til regnskapskontoret? Begge deler er mulig med Zirius Portal. Du kan også sende betalinger direkte til bank for full kontroll på flyten.

TIMEREGISTRERING

Zirius har egen timeregistrering i Zirius Portal. Timegrunnlag kan benyttes mot prosjekt eller som grunnlag til timebasert lønn. Opprett timetyper med egenskap som timer, overtid, antall (for eksempel kilometer) og utlegg. Ansatt kan angi arbeidstid fordelt på aktiviteter i prosjekt. Det kan settes opp én- eller to trinns-godkjenning (ansatt og/eller admin) før timene går inn til regnskap.

ZIRIUS LØNNZirius Lønn - lønnssystem i vår skyløsning

Zirius Lønn er et lettvint, skybasert system som er en del av Zirius Portal. Du registrerer informasjon om selskapet og ansatte, og er med det klar for å kjøre din første lønnsberegning. Løsningen er integrert med Altinn for henting av skattekort og innsending av A-melding.

Hvis du har regnskapsfører eller benytter Zirius ERP, kan lønnstransaksjonene enkelt importeres og bokføres i regnskapet. Bruker du timeregistrering har vi også integrasjoner som gjør at du enkelt kan bruke timegrunnlaget i Zirius Lønn. De ansatte får et arkiv med lønnsslipper slik at de har full oversikt på ett sted.

Zirius Lønn er meget enkelt å komme i gang med, og gir deg den funksjonaliteten du trenger.

MULIGHETER MED ZIRIUS LØNN
 • Sømløs integrasjon med klientregnskapet
 • Integrert mot Altinn (skattekort, a-melding og ansettelsesforhold)
 • Utbetaling av lønn til en, flere eller alle ansatte
 • Integrert time- og utleggsmodul
 • Avstemmingsrapporter
 • E-postmelding med direktetilgang til lønnsslipp og arkiv for ansatte.
Portal og Lønn - skyløsning

NYSGJERRIG?