Handel

ZIRIUS HANDEL

OVERSIKT OG STYRING I HELE VAREFLYTEN

Zirius Handel er en fleksibel og skalerbar løsning. Løsningen passer for alle, fra bedrifter som trenger enkle salgs- og faktureringsrutiner, til grossister med avanserte behov innen ordrehåndtering og varelagerstyring.

Her får du total oversikt over kunder, ordrer, innkjøp og lagere. Zirius Handel kan enkelt utvides med ordreimport fra ulike plattformer, kasse som salgspunkt, eller andre integrasjoner.

Alt bokføres direkte til regnskap i Zirius, og gir deg full oversikt over driftsresultat i din bedrift.

LES MER OM ZIRIUS KASSE.

FORDELER MED ZIRIUS HANDEL
 • Fleksibel oppbygning av ordre- og fakturatyper
 • Full varelageroversikt med innkjøp
 • Serie- og batchnummerhåndtering
 • Kompletteres med Zirius Kasse eller integrasjon med egen netthandel
 • Direkte oppdatering til regnskap
 • Timeregistrering
 • Alt kan gjøres elektronisk

CC Gardiner AS bruker Zirius:

Med Zirius ERP har vi regnskap, innkjøp, lager og ordre samlet på ett sted! Systemet er oversiktlig, intuitivt og lett å orientere seg i. Dette gjør at vi sparer mye tid når vi trenger å se tilbake på kundefordringer, forsendelser, ordrehistorikk osv.

Vi setter også stor pris på ordreflyten med fleksibiliteten den tilbyr. Her legger vi til alle faner vi trenger, og tilpasser samhandlingen med vår nettbutikk og Zirius selger-web, hvor reisende selgere registrerer salgsordre med synkroniserte vare- og kundedata.

Anna Wemundstad, CC Gardiner AS

ZIRIUS HANDEL ER FUNKSJONSRIKT

Bedriften velger ut fra egne behov hvordan ordreoppbygging, rabattavtaler, varestrukturer og grupperinger skal settes opp. Muligheter for integrasjon med eksterne varedatabaser for oppdatering av vareregister, og leverandører for bestillingsflyt.

I Zirius Handel er fokus at mest mulig skal skje elektronisk – fra ordreimport til fakturering. Utgående faktura sendes som EHF, EDI, e-post eller på papir ved OnlinePrint. Periodevis fakturering, som abonnement, samlefaktura eller massefakturering. Det er enkelt å komme igang, importer eller konverter grunndata fra eksisterende system, eller start med “blanke ark”

Handel - full løsning for faktura, ordre, lager, innkjøp - grossister og faghandel

ORDREFLYT OG VAREREGISTER

En sterk løsning for ordrehåndtering, med en ordreflyt som ved enkle grep kan tilpasses behov i din bedrift. Vareregisteret er rikt på muligheter, med enkel styring av forskjellige varetyper i samme vareregister.

Med Zirius Handel kombinerer du vanlige varer, modeller (størrelse/farge), varer med forskjellige enheter eller varer som styres ved serie- og batchnummer. Det kan styres per varenummer, om varen skal være lagerstyrt eller ikke. Du får full varelagerstyring, flytting mellom lagre og/eller lokasjoner. Andre varerelaterte funksjoner er for eksempel:

 • Struktur-/pakkevare dersom du ønsker å selge en samling varer til en pakkepris, men at varelagerstyringen skjer på innholdet i pakken
 • Erstatningsvare, dersom det har kommet et nytt varenr som skal erstatte tidligere utgave
 • TIlleggsvare: Legge til varer som ved salg naturlig hører sammen med hovedvaren.

TILLEGGSLØSNINGER

 • Timeregistrering: For viderefakturering av forbrukte timer eller også som grunnlag for lønn. Zirius Lønn eller integrasjon med andre lønnssystemer
 • Zirius Kasse
 • Netthandel: Integrasjon med netthandel
 • Service: Registrering og oppfølgning av innkomne serviceoppdrag

MER OM FUNKSJONER I ZIRIUS HANDEL

VAREREGISTER

 • Varianthåndtering / modell
 • Produksjonsvare, for å planlegge forbruk av varer som må til for produksjon av produksjonsvaren
 • Serie- / batchnummer, holder styring på batch som varen tilhører, eller bruk kun serienummer på varen
 • Flere varianter for oppbygning og styring av kundeavtaler / rabattavtaler, eller datostyrte prisbøker / fastpriser
 • Strukturvare
 • Alternativ vare / erstatningsvare
 • Vare med flere leverandører, og tilhørende leverandørspesifikt varenavn / -nummer
 • Enhetsstyring
 • Eksisterende integrasjoner som NOBB og Nelfo

ANNET

 • Varetelling
 • Vareimport fra excel
 • Etiketter tilpasses ønsket etikettformat
 • Egen APP for logistikk,  for ordreplukk, varetelling m.m.

ORDRE / FAKTURA

 • Fleksibel ordreflyt. Ordregrunnlag kan dannes som abonnement, import fra
  netthandel, fra salgspunkt/kasse eller manuelt registrert
 • Samme ordregrunnlag kan enkelt kopieres til mange forskjellige kunder
 • Søk på og dann ordre basert på tidligere kjøp
 • Reserver ordre mot lagerbeholdning og / eller eksisterende bestilling,
  eller overfør ordre som nytt grunnlag for leverandørbestilling / innkjøp
 • Integrasjoner mot en rekke løsninger
 • Kjedefakturering
 • Abonnement
 • Forsendelse på EHF, EDI, OnlinePrint eller e-post

INNKJØP / LEVERNDØRBESTILLING

 • Bestillingsforslag ut fra min/max punkter, styres av lagerbeholdning og ordrebehov
 • Overfør innkjøpsbehov fra ordre eller prosjekt
 • Bekreftet leveringsdato fra leverandør
 • Mottak med serie- / batchnummer
 • Oppdater varekjøpet og beholdningsendring direkte til regnskap
 • Innkjøpsanalyse

NYSGJERRIG?