Hvorfor Zirius

8 GODE GRUNNER TIL Å VELGE ZIRIUS

  ZIRIUS ER ET BRUKERVENNLIG SYSTEM

Noe våre kunder verdsetter med Zirius er at det er et enkelt system å komme i gang med, både med installasjon og våre mange gode rutiner. Programmet er utviklet i tett dialog med kundene og har et enkelt brukergrensesnitt med oppslag på tvers i systemet.

  FUNKSJONSRIKT

Zirius er et system som bedriften kan vokse i. Det utvikles stadig nye kundeløsninger og integrasjoner som utvider funksjonaliteten for alle kunder. Systemet er kjent for å være fleksibelt med mange tilpasningsmuligheter. Plukk moduler og rutiner ut fra hva din bedrift har behov for.

  SKYLØSNING

Vi tilbyr også hybridløsning som kombinerer lokal installasjon og Zirius Portal, vår skyløsning. Med hybrid har du full kontroll på driften, og fleksibilitet for brukere som er ute på oppdrag. For bedrifter med mindre behov kan Portal også brukes som en selvstendig løsning.

  ZIRIUS BYGGES PÅ BRANSJEKUNNSKAP

Zirius passer de aller fleste norske bedrifter, men har spesialløsninger for regnskapskontor, entreprenører, handelsbedrifter og trelastbransjen. Systemet er utviklet i samarbeid med disse bransjene for å møte deres spesifikke behov. Høy bransjekunnskap og gode løsninger er noe vi legger stor vekt på.

  EFFEKTIVE RUTINER

Vi jobber kontinuerlig med å skape smarte løsninger. Fokus i alle rutiner vi utvikler, er å unngå å behandle samme data flere ganger. Slik blir dine rutiner enklere og kjappere å utføre, og din arbeidshverdag blir effektivisert. Zirius dekker dine behov fra enkel fakturering til full drift.

  AUTOMATIKK

Vi har utviklet en rekke rutiner for å automatisere prosesser i bedriften: ingen manuell registrering og henting av filer fra nettbank – alt går automatisk og oppdateres regnskap. Få inngående bilag automatisk inn i systemet med EHF, e-post eller fra disk. Faktura sendes på EHF, e-post eller via online printsenter som gjør hele jobben for deg – til samme kostnad som ved porto.

  KONVERTERINGER

Det er en utfordring å starte med blanke ark. Zirius har derfor utviklet konverteringer fra en rekke systemer, slik at du får med deg ditt datagrunnlag fra start. Ta kontakt for å høre om vi har konvertering mot systemet du kjører. Du har selv kontroll på data som blir lagt inn, og kan velge hvor din database skal ligge. Den kan driftes hos deg selv, ditt regnskapskontor eller av et av våre mange driftssentre.

  LOKAL OPPFØLGING

Zirius har forhandlere rundt om i landet. Din forhandler bistår ved oppstart, sørger for oppfølging og support. Se vår forhandlerliste nederst på siden for din nærmeste Zirius-forhandler.

Zirius økonomiløsning - som kan brukes på mobil, tablet og pc

NYSGJERRIG?