Zirius Hjelp ERP

Factoring

0 views 0

Skal det kjøres factoring må factoringoppsett gjøres først. Det styres i kundekortet om Factoring skal brukes for kunden. Ved utskrift av faktura blir eget firmanavn og bankkonto byttet ut med informasjon som angis om Factoringselskapet.

Factoringselskap: Det er forskjellige formater avhengig av selskap, det er derfor viktig å velge rett Factoringselskap.
Zirius har filformat for følgende:

  • K-finans
  • Predator
  • SG Finans
  • Høkas Kredittadministrasjon
  • DnB Nor
  • DnB XML factoring
  • VVS Finans
  • Glitnir Factoring
  • Gothia Finans

Navn: Navn på factoringselskap. Kommer ut på girodelen til faktura.
Adresse 1-3: Adresse til factoringselskap. Kommer ut på girodelen til faktura.
Postnr / -sted: Adresse til factoringselskap. Kommer ut på girodelen til faktura.
Klientnr: Blir tildelt av factoringselskap. Klientnummer leses ut i fil til factoringselskapet.
Avdelingsnr: Blir tildelt av factoringselskap. Avdelingsnr leses ut i fil til factoringselskapet.
Bankkonto: Bankkontonummer som skal benyttes mot factoringselskapet.
KID factoring: KID standard som benyttes av factoringselskapet.

Sjekk Blankettadministrasjon, at det står angitt blankett for Faktura Factoring.

Ved SG Finans og DNB XML factoring og fakturaer i annen valuta enn NOK må det angis Landkode og Valuta i kundekortet-fakturaopplysninger.

Factoring journal  skal vise sum per valutakode, så derfor må det under blankettadministrasjon velges Factoring journal = Factoringjournal liggende.

Rutinen i bruk

Forutsetning for at en post kommer med i filen som skal sendes til factoringselskapet, er at det i kundekortet er aktivert factoring, og at oppsett som nevnt over er på plass. Rutinen i bruk er standard i Zirius, inntil man har kjørt Fakturaoppdatering.  Etter Fakturaoppdateringen er kjørt, velger man pånytt Fakturaoppdatering, og der finnes valg for Eksport av fakturajournal til factoringselskap. Velg Eksporter og så får du anledning til å velge hvilket området filene skal legges til.

Ved Fakturaoppdatering oppdateres ikke fakturaene til de forskjellige kundereskontroene, men fakturaene er tilgjengelig under Fakturahistorikk.  Bokføring av postene går på kontonr angitt under Kontoer-  firmakontonr 4 – factoring

Det er mulig å kjøre en omkjøring ved å angi Journalnummer som skal kjøres pånytt.