Zirius Hjelp ERP

Rapport

0 views 0

Rapportmodulen inneholder alle standardrapporter som ligger i systemet, men det er også mulig å legge til egendefinerte rapporter.

Opprett ny gruppe: Rapporter kan grupperes. Når en gruppe kjøres kommer alle rapporter som er lagt til gruppen.
Rapportadministrasjon : Ajourhold av rapporter.
Blankettadministrasjon: Definere hvilke blankett som skal benyttes ved utskrift fra forskjellige rutiner i Zirius.

Rapporter i Zirius

Velg rapport som skal kjøres ut ved å bla i katalogstrukturen, som er inndelt basert på hovedmodulene til Zirius.

Rapporttyper

Vanlig rapport:  Rapport som er laget i rapportgeneratoren (iReport) i Zirius. Vanlige rapporter kan skrives ut til skjerm, eller et av de andre alternativene. Valgene finner du nede til høyre i bildet:

Når rapporten vises på skjerm, finnes det flere valg øverst til høyre for hva som skal gjøres med gjeldende rapport. Hvis rapporten sendes til Zirius Portal blir rapporten tilgjengelig for alle brukere tilknyttet firma på Zirius Portal. Dette er en enkelt måte å dele nøkkeltall fra regnskapet med brukerne.

En rapport som er sendt til firma på Zirius Portal vises under 

Graf rapporter:  Presentasjon i grafisk form benytter ikke iReport, de bygges opp ved hjelp av SQL spørring. Det er mulig med drill-down på en søyle for å se på detaljer. Ved høyreklikk på Graf er det mulig å lagre graf som bilde, eller drille ned på en søyle til neste nivå- dersom det er definert i oppsettet.

Det er mulig å se tallene i tabellform ved å velge tabell øverst til venstre.

Tabell rapport : Tabellrapport bygges opp på samme måte som en Graf rapport, fra SQL spørring under Rapportadministrasjon. Tabellrapport kan eksporteres til excel etter at rapport er kjørt til Skjerm.

Excel: Legges ut til .xlsx

Pivot:

Generelt om rapporter

Når du har valgt en rapport kommer det meny tilgjengelig for rapporten.

Nytt utvalg: Definere utvalg for rapporten. Benyttes for å lagre faste fra-til utvalg eller fast start-slutt dato for en rapport, slik at utvalgene lett kan hentes igjen senere. Når et utvalg lagres må det legges inn et beskrivende navn for utvalget, pluss en eventuell beskrivende tekst om hva rapporten viser og hva utvalget er. Det kan lagres flere utvalg for samme rapport, og en rapport kan legges til en rapportgruppe pr de forskjellige lagrede utvalgene.

Legg til som Favoritt: De rapportene som skal benyttes jevnlig kan gjøres raskere tilgjengelig ved Legg til som Favoritt. Rapporter som er lagt til som favoritt samles under Mine Favoritter øverst til høyre. Mine Rapporter kan legges til som skrivebordelement på Mitt Område. Er en rapport lagt til under Favoritter endres Favoritt ikonet til en stjerne med rødt plusstegn, plusstegnet kan brukes til å fjerne en rapport fra favoritter.

Ajourhold: Direkte tilgang til Rapportadministrasjon for valgte rapport.

Eksporter: Danner fil som kan lagres på harddisk, og som inneholder en komplett definisjon av rapporten inklusiv iReport rapport. Filen kan sendes til en annen Zirius bruker som kan “dra og slipp” filen direkte inn Zirius, da opprettes rapporten automatisk med samme utvalg for klient brukeren er pålogget. Filen må lagres på disk, før den dras inn i en ny Zirius klient.

Utvalgsliste: Åpner en oversikt over lagrede utvalg på en rapport. Er det ikke opprettet egne lagrede utvalg ligger kun utvalget Alle inne som standard. Trykk på Nytt utvalg for å opprette nytt utvalg, legg inn fra-til begrep og trykk på Lagre utvalg. Legg inn et beskrivende navn på utvalg og en eventuell mer utfyllende beskrivelse. Et datofelt kan endres til relative datoer. En relativ dato er for eksempel start-slutt inneværende år, periode, kvartal, måned, uke eller dag. Høyreklikk i datofeltet, velg Legg til formel og angi ønsket periode fra dialogen som vises. Skal det legges til nye utvalgsfelt må det gjøres fra Rapportadministrasjonen.

Slett utvalg: Fjerner utvalg som er opprettet på en rapport