Zirius Hjelp ERP

Installasjon av signeringspad

0 views 0

Signering av ordrebekreftelser i Zirius.

Denne veiledningen forutsetter tilgang til ftp.zirius.no. Har du ikke tilgang må du kontakte din forhandler slik at de kan bistå med installasjon og klargjøring av signeringspad.

Det ligger en pakke under SigneringZirius med installasjonsfiler  på ftp.zirius.no.  Last ned Signering_libs.zip , og pakk den ut til ønsket destinasjon. For eksempel c:/signering.

 

Innholdet i pakken:

Installer sigplus.exe (Velg “Kjør som Amnistrator”  fra høyreklikk når du starter installasjonen), velg rett under Choose the  tablet. Feks Type = T-L460, men sjekk på egen for å være sikker. Model vises på undersiden av selve signeringspaden.

Det anbefales å ta en omstart av PC etter dette er installert.

Velg HBS (USB type) som kommunikasjonsport for signeringspad og bekreft videre.

Når installasjonen av sigplus.exe er ferdig, skal du installer de programmene som ligger under mappen Install_this.  Velg “Kjør som Amnistrator”  fra høyreklikk når du starter installasjonen. Det anbefales å ta en omstart av PC etter dette er installert.

Velg rett drivere for din installasjon:

Sjekk om Zirius er installert som 64 bits eller 32 bits. Normalt sett vil de fleste har 64bits, men viktig at du sjekker hva du kjører i Zirius hos deg. Det vises på linjen nederst i Zirius (x86 = 32bits).

Gå til mappen 64 , kopier filene og legg de i den katalogen der Zirius er installert.  Er det en 32 bits versjon av Zirius er eneste forskjellen at du må bruke filene som ligger i katalogen 32

Oppsett og test i Zirius

Legg til ny Blankett for ordrebekreftelse: Filen Ordrebekreftelse_sign.report må legges til (dra og slipp) under Rapportadministrasjon, og så må det settes under Blanketteadministrasjon, at det er denne blanketten som skal brukes ved Ordrebekreftelse.

Gå til Fil- Mine innstillinger – Ordre og aktiver SigneringPad, og angi katalog der du la installasjonsfilene.  For eksempel c:/signering. Trykk Test mappe for å få bekreftet om alt er OK.

Test fra Ordre/klargjøring, høyreklikk på ordre og velg Ordrebekreftelse, da skal det vises nytt valg Signering. Test en signering slik at du ser det virker som det skal.