Zirius Hjelp ERP

Installasjon av signeringspad

0 views 0

Signering av ordrebekreftelser i Zirius.

Denne veiledningen forutsetter tilgang til ftp.zirius.no. Har du ikke tilgang må du kontakte din forhandler slik at de kan bistå med installasjon og klargjøring av signeringspad.

Det ligger en pakke under SigneringZirius med installasjonsfiler  på ftp.zirius.no.  Last ned denne, og pakk den ut til ønsket destinasjon. For eksempel c:/signering.

Innholdet i pakken:

Installer sigplus.exe, velg rett under Choose the  tablet. Type = T-L460, men sjekk på egen for å være sikker. Model vises på undersiden av selve signeringspaden.

Velg HBS (USB type) som kommunikasjonsport for signeringspad og bekreft videre.

Når installasjonen av sigplus.exe er ferdig, skal du installer de programmene som ligger under mappen Install_this

Velg rett drivere for din installasjon:

Sjekk om Zirius er installert som 32 bits eller 64 bits. Det vises på linjen nederst i Zirius (x86 = 32bits).

Gå til mappen 32, kopier filene og legg de i den katalogen der Zirius er installert.  Er det en 64 bits versjon av Zirius er eneste forskjellen at du må bruke filene som ligger i katalogen 64

Oppsett og test i Zirius

Legg til ny Blankett for ordrebekreftelse: Filen Ordrebekreftelse_sign.report er en blankett som må legges til (dra og slipp) under Rapportadministrasjon, og så må det settes under Blanketteadministrasjon, at det er denne blanketten som skal brukes ved Ordrebekreftelse.

Gå til Fil- Mine innstillinger – Ordre og aktiver SigneringPad, og angi katalog der du la installasjonsfilene.  For eksempel c:/signering.

Test fra Ordre/klargjøring, høyreklikk på ordre og velg Ordrebekreftelse, da skal det vises nytt valg Signering. Test en signering slik at du ser det virker som det skal.

En mulig feilkilde som kan dukke opp er driverproblemer med SigUsb.dll. Da er løsningen å kopiere denne filen c:/signering/32, og legge den til windows/system32 katalogen. Ellers er det alltid en god løsning å ta en omstart av pc etter installasjon, hvis det ikke fungerer som ønsket umiddelbart.