Zirius Hjelp ERP

Abonnement gruppe

0 views 0

Ved bruk av Abonnement rutinen må det minimum opprettes en Abonnement gruppe. Abonnement gruppe brukes til å inndele abonnementer i grupper, for å begrense generering av Abonnement liste og abonnement grunnlag fra Ordre/Klargjøring

Abonnement gruppe: For å opprette et abonnement på en kunde må det opprettes en abonnement gruppe først. Gå til Kunder-Grunndata, og opprett Abonnement grupper etter eget behov. Abonnement gruppe benyttes for å inndele abonnementer i typer, med mulighet for å generere abonnementer kun for en og en gruppe. Beskrivelse/fritekst blir lagt som vanlig fri tekstlinje på ordren ved generering av Abonnement.

Opprette abonnement gruppe
Oppsett på Abonnement gruppe brukes ved generering av ordregrunnlag fra Ordre/Klargjøring -abonnement.

Det kan legges inn en beskrivende tekst på abonnement gruppen som kommer med på abonnement ordre. Eksempel er å legge inn beskrivelse for hvilke periode abonnement som blir generert gjelder for.

Huk av for:

  • Legg til periodelinje på ordre: Hvis du ønsker at fakturaen skal inneholde informasjon om hvilken periode den gjelder for, kan du krysse av for Legg til periodelinje på ordre og legge inn tekst i feltet “Text på periodelinje”  Legger du inn teksten  Gjelder periode XF til XT  vil Zirius legge til rett fra/til dato på perioden.
  • Prosjekt abo: Aktiverer at abonnement skal benyttes mot prosjekt. Dersom du ønsker å legge til egne varer/kostnader for utfakturering, i tillegg til det som genereres på prosjektet, kan du ta vekk haken her. Da vil både prosjekt og varer på abonnementet for kunden komme på samme faktura.
  • Prosjekt ikke innev.mnd: Gjør at det kun dannes grunnlag for fakturering basert på transaksjoner fra forrige måned og eldre.
  • Grupper på f.ref3: Er aktuelt å bruke dersom det er ønskelig å sorterer transaksjonene pr orgnr under lisenshavers orgnr.
  • Løpedager på gruppe: