Zirius Hjelp ERP

MVA-Melding

0 views 0

MVA Melding viser det som vil bli rapportert til Altinn og bokført til regnskap. Når en termin blir godkjent oppdateres den med egen status. Føres det noe nytt på en lukket periode opprettes det automatisk ekstratermin.

Avgiftspesifikasjon Her kan man se hvilke poster som er med på en termin. Det finnes en egen rapport for  utskrift av avgiftspesifikasjon,  gå til Rapporter- og velg avgiftspesifikasjon.

Momskoder: Ved bokføring i Zirius benyttes Zirius momskode, men ved rapportering benyttes SAF-T koder.  Se oversikt over momskoder og SAF-T koder  her 

MVA melding: Når firma opprettes bygges det opp momsterminer automatisk, og nye terminer opprettes automatisk ved overgang til nytt år. MVA melding gir en enkel oversikt over hvilke terminer som er godkjent eller ikke, eller om det er blitt opprettet ekstraterminer.

Levere MVA melding

Det er nødvendige steg for å levere MVA melding. Først må den Valideres, går validering ok, så skal den Sendes inn, så blir den kvittert mottatt, og Kvittering kan hentes. Neste steg er å bokføre.

Dersom alt er OK vil det se slik ut:

 

Valg øverst til høyre:

Valg som gjelder for aktuell termin.

  • Login til altinn – Bruker må ha tilstrekkelige rettigheter i altinn for å kunne gjennomføre alle stegene.
  • Utskrift av siden til .pdf
  • Last ned filer tilhørende denne MVA meldingen – Dette kan bl.a være nyttig dersom det er behov for feilsøk.
  • Resett levering av MVA Melding  – Brukes dersom det er opprettet ekstratermin. Opprinnelig termin må resettes, og så leveres pånytt. Da blir ekstratermin også ivaretatt.