Zirius Hjelp ERP

Ordreimport fra Mamut

0 views 0

Det finnes  standardformat  GBAO10 som kan benyttes ved eksport av ordregrunnlag som skal importeres inn som ordre i Zirius.

Beskrivelse av formatet GBAO10 finnes her 

Eksempel på filformat for ordreimport, ordrenr 1, og en ordrelinje for kundenr 12009:

GBAO10;1;12009;kundenavn;fakturaadresse :5017 Bergen :Norge :;leveringsadresse :5017 Bergen :Norge :;8;;0;;;;1;1;0;;306;Infinity bracelet;3.00;115.000;0.00;0;;;;;;;;8;;1

Dersom kundenr = 0 i filen, vil kunden blir opprettet ved import i Zirius.

Ukjente varer opprettes ved import til Zirius.

Vær oppmerksom på ordrenummer. Ved import benyttes ordrenr fra filen, så det er viktig å sørge for at ordrenummer-teller i Zirius og Mamut ligger på  intervall som ikke kolliderer.

Oppsett for å komme igang

Selve importjobben må opprettes under importmodulen, Gå til Fil-Import og velg Ny jobb.  Angi hvilke filbane GBAO10 filen ligger på, og legg inn eventuelle andre premisser.  Det er anbefalt å velge Slett fil etter import.  Trykk Neste så kommer du til selve jobboppsettet, her må du velge Formater, og Formatinnstillinger.

Ved å velge som eksemplet over, vil importerte ordre legge seg i ordrestatus ordrekladd, og fordi Vis utenfor importmodulen er valgt, vil importjobben viser under Ordre/Klargjøring -Import.