Zirius Hjelp ERP

Fakturahistorikk

0 views 0

Fakturahistorikk gir full oversikt over fakturaer som er oppdatert til regnskap. Oppslag på en faktura viser også tilhørende vedlegg og journal m.m for fakturaen.
Tilpass visning kolonner ved  nede i venstre hjørnet. Velg for eksempel Motpostregnskap for å se kobling mellom faktura og kreditnota

Kreditering av en utgående faktura gjøres enklest ved å finne faktura i Fakturahistorikk og kreditere den den derfra. Søk frem aktuell kunde eller faktura, eller annet gitt utvalgskriteriene for søk. Når rett utvalg er funnet, høyreklikk på fakturaen som skal krediteres og velg Krediter ordre. Ordren legges til Ordrekladd og er klar for å danne kreditnota til kunde ved å overføre den til Utskrevne faktura. Det er også mulig å kreditere valgte linje fra en faktura herfra, benytt + tegnet for å se varelinjene, og høyreklikk på ønsket linje og velg Krediter Linje.