Zirius Hjelp ERP

ByråMotor

0 views 0

Zirius ByråMotor

ByråMotor er en robot som hver natt sørger for at mye allerede er oppdatert til regnskap når bruker logger seg på om morgenen. Hvilke rutiner roboten kjører, aktiveres automatisk for firma som meldes inn i Byråmodulen og for de tjenestene som er aktivert pr firma. Tilbakemelding fra regnskapskontor som benytter mulighetene i ByråMotor er at de har redusert tidsbruken med 30 %. Tid som kan brukes til annen aktivitet for regnskapskontoret. 

Eksempel på hva roboten gjør en natt, kjøretid over 4 timer:

 • Inng.bilag: Oppdatert Dokumentflyt på 60 klienter. Bilagene er ferdig tolket og klare til å sendes attestasjon, eller bokføres direkte.
 • Innbetalinger:Importert 90 innbetalinger på tvers av klientene, og koblet og bokført pr klient, basert på KID eller andre definerte regler som er satt opp.
 • Filimport: filer fra 30 kilder er importert og oppdatert til regnskap.

Eksempel på oppgaver robot gjør hver natt:

 • Faktura: Henter faktura fra Zirius Portal og kjører fakturaoppdatering slik at kundereskontro til enhver tid er oppdatert. Dersom det er satt opp at fakturering skal skje fra Zirius, hentes godkjente ordre inn fra Zirius Portal, ordre som er klare for videre behandling i Zirius.
 • Innbetalinger: Henter innbetalinger fra banken, kobler innbetalingene mot åpne poster i reskontro og oppdaterer til regnskap. Regeloppsett kobler automatisk andre typer innbetalinger. Regel kan settes opp mot fast konto, kunde- eller leverandørreskontro. Det kan også settes opp regel for automatisk føring av innbetalinger med gebyr fra Diners eller Teller. Dette sparer mange timers arbeid.
 • Dokumentflyt: Henter inn bilag fra de forskjellige kildene som er aktive på klienten, og kjører OCR-tolk på bilag som trenger det. Bilag som er ferdig attester på Zirius Portal hentes også inn. De forskjellige kildene for bilag er:
  • EHF – Aktiviser EHF mottak, så leses bilagene rett inn i Dokumentflyt. 
  • E-post – sett opp fast e-post for inngående bilag, dersom leverandør ikke kan levere EHF.
  • Zirius Portal – kundeportal hvor alle bilag legges inn og godkjennes.
  • Disk eller ftp – fra skanner på huset, o.l.
 • Timer: Henter inn timer. Timer registrert på Zirius Portal eller import fra andre systemer for timeregistrering, der det er integrasjon med Zirius.
 • Import: Kasse- eller fakturajournaler som skal importeres fra 3 parts løsning. Det kan angis pr importjobb om robot skal sørge for import og oppdatering til regnskap. Filene for import hentes automatisk fra disk eller fast ftp-adresse.
 • Eksport: Oppdatert reskontro og hovedbok synkroniseres med Zirius Portal.

I tillegg kjøres det en tjeneste i ByråMotor som optimaliserer databaser, for alle klienter tilknyttet Byrå.

Roboten danner en logg med status på de forskjellige rutinene etter hver kjøring, som sendes per e-post.

ByråMotor kan også settes opp hos kunder uten Byråmodulen. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon om mulighetene.