Zirius Hjelp ERP

Kontantrabatt

0 views 0

Kontantrabatt er tilbud om ekstra avslag for kunde dersom innbetalingen skjer tidligere enn vanlig forfallsdato.  Det styres per Betalingsbetingelse hvor mange dager etter fakturadato som gir kunden fordelen av kontantrabatt, og en prosentsats for kontantrabatt må også angis på betalingsbetingelsen. Les mer om Betalingsbetingelser

I kundekortet angis den betalingsbetingelsen som skal gjelde for kunden, og ved et korrekt oppsett vil det automatisk skje en bokføring av kontantrabatt, når innbetaling fra kunde er med fratrekk for denne rabatten. Kundeposten kobles mot innbetalingen.

Grunnoppsett kontantrabatt: Det må aktiviseres under Klient innstillinger- Kunder at kontantrabatt skal være i bruk, og der angis også konto som kontantrabattbeløpet skal bokføres på. Tilgivelsesdager er i forhold til antall dager som er satt på betalingsbetingelsen, for å ta høyde for tiden det tar fra betaling er sendt fra kunde til den mottas fra bank.

 

Bokføring kontantrabatt:  Det skjer ingen bokføring før det faktisk blir registrert enn innbetaling fratrukket sum kontantrabatt, som er innenfor antall dager som er satt som premiss. Kontantrabatten beregnes basert på sum faktura inklusive MVA.

Eksempel: En faktura med sum 3500 ink MVA, inneholder en MVA fri linje på kr 1000, og en MVA pliktig linje på 2000.  En sats på 2% for kontantrabatt vil da gi 3500 * 0,02 = 70 kr.

Ved bokføring blir MVA behandlingen av kontantrabatten tilsvarende de varelinjene som finnes på fakturaen, og konteringen fordeler seg på rett MVA kode ihenhold til andel fritt og pliktig salg.

Fakturasummen ink MVA er kr 3500,-  ex MVA kr 3000,-

I eksemplet over vil en kontantrabatt på kr 70 automatisk bli bokført slik:

MVA kode 20: 70*0,333 = 23,33  (1000/3000= 0,333)

MVA kode 21:  70*0,666 =46,67  (2000/3000 = 0,666)