Zirius Hjelp ERP

Rente Purring og Inkasso

0 views 0

Renteberegning, Purring og inkasso

Start menypunktet Purring og inkasso så vises oppstartsbildet. For tilgang til rask oversikt for oppfølgning kan bruker selv legge til skrivebordselementer (Widgets) som skal vises i oppstartsbildet. Velg Widgets, som skal legges til nede i høyre hjørne, og trykk på legg til.


Flytt hvor Widgets skal ligge ved å ta tak i header og dra rundt, og endre størrelse.

Renteberegning

Les mer om Renteberegning her

Purrerutiner 

Les mer her om Purring uten renter

Les mer her om Purring med renter

Inkassosaker

For oppfølgning av inkasso har Zirius integrasjoner. Les mer her om integrasjoner

Poster der alle purretrinn er kjørt havner i Inkassosaker, og i Nye saker blir postene liggende til de blir overført til Inkasso, eller at posten blir betalt. Har det blitt kjørt inkasso på en kunde, og det i etterkant er opprettet nye fakturaer, vil disse nye fakturaene gå direkte til inkasso etter forfall. Det er med andre ord ikke mulig å purre på poster som har blitt opprettet etter at det er kjørt en inkasso på kunden.

En post som blir betalt blir borte fra Inkassosaker. Avhengig av hvilke integrasjon som er satt opp vil inkasso vise forskjellige status/faner.

Til høyre vises rutiner:

  • Åpne poster: Viser hvilke poster som har forfalt på kunden.
  • Håndter manuelt: Overføre saken til status Manuell inkasso.
  • Ved høyreklikk på en post er det tilgang til slette purring fra listen.
  • Inkassoliste til skjerm: Vise utskrift til skjerm pr kunde, og med tilhørende poster.

Det er også mulig å overføre inkassoliste til Excel, for å oversende til inkassobyrå. Når poster er lest ut kan de godkjennes og overføres til Manuell Inkasso. Har blir de liggende til de blir oppgjort eller ført som tap i regnskapet.

Inkasso – Lindorff og og Zirius OnlineBank Innbetaling. Er en inkassosak sendt til Lindorff vil det sendes varsel til Lindorff dersom det kommer en innbetaling fra kunde.