Zirius Hjelp ERP

Oppslag saldo

0 views 0

Saldoliste

Saldoliste kunder viser totalsummer over bevegelser som er gjort på hver enkelt kunde i angitt år og periode fra/til. Listen viser som standard kun kunder det har vært bevegelse på, og som ikke går i null.

Det er anbefalt å krysse av for Konto med null saldo, for å få med alle kontoer det er skjedd en bevegelse på. Konto med null saldo brukes hvis listen skal vise alle kunder som er opprettet.
Snu fortegn snur fortegn på alle beløp i listen.

Saldoliste kan enten kjøres til skjerm og så til printer via Skriv ut knappen, eller lagres direkte som PDF dokument via PDF knappen.

Aldersfordelt Saldoliste

Aldersfordelt saldoliste gir en oversikt over åpne poster på alle kunder, inndelt på hvor mange dager de er over forfall. Listen kan sorteres etter ønsket kolonne ved å trykke på kolonneoverskrift, eller man kan søke etter ett angitt kundenr i oversikten

Når kunden er markert vises åpne poster i rammen nederst i bildet.

Det er rutiner tilgjengelig ved høyreklikk på markert kunde:

  • Åpne poster: Her er det mulig å utføre samme rutiner som i Poster fra kundekortet. Når bildet lukkes kommer man tilbake til Aldersfordelt saldoliste.
  • Åpne kunde: Kundekortet. Opplysning på kunde kan endres. Lukkes kundekortet kommer Aldersfordelt Saldoliste frem igjen.
  • Faktura kopi: Det kan genereres en utskrift på alle fakturaer som ligger i Aldersfordelt Saldoliste på en kunde.  Alle fakturakopier blir samlet til en rapport. Rapport kan sendes direkte til kunde ved utskrift til skjerm og epost ikonet.
  • Opprett motpost: