Zirius Hjelp ERP

Veiledning fra SpareBank 1

0 views 0

SpareBank 1 er en gruppering av banker som samarbeider. Hver av bankene har sine kunder og sin nettbank, så du må velge den banken du har for å registrere avtalen for OnlineBank.

Under vises en beskrivelse fra SpareBank 1 for hva som skal til for å få registrert avtalen. Husk at det er prokurist/ person med signeringsrett for bedriften som kan aktivere avtalen.

Hvitvaskingsloven
Grunnet hvitvaskningsloven har SpareBank 1 innført ettergodkjenning av alle betalinger som er sendt fra andre systemer. Du skal derfor velge Ja på Godkjenning i nettbank bedrift? Kontakt din bank for mer informasjon om hvordan du skal få tilgang til ettergodkjenning av utbetalingene i nettbanken.

Forskjellige skjema i de forskjellige bankene

Noen av bankene har flere felter som må fylles inn, og dersom det kommer spørsmål som vist under så legg inn informasjonen som under.

Bestille OCR-avtale

Anbefaling fra SpareBank 1 er at OCR avtalen bestilles først etter at selve integrasjonen er satt opp.