Zirius Hjelp ERP

Endring av bankkonto

0 views 0

Når firmaet bytter bankkonto, må det gjøres endringer på oppsett bankkonto. I Zirius ERP styres kobling mot bankkonto ved å hente fra tabell, så ved endring av detaljer på bankkonto, for eksempel bankkonto definert som Drift, vil styringen gå korrekt.

Gjør nødvendige endringer på bankkonto i Zirius ERP,  legg inn tilhørende IBAN/BIC. Lagre og synkroniser med Zirius Portal.

I Zirius Portal må det gjøres noe tillegg.
Når det opprettes ny bankkonto og denne synkroniseres med  Zirius Portal, blir ikke den gamle bankkontoen slettet.  Det blir derfor liggende to bankkontoer under Administrer selskapet-konfigurasjon.  Sett den nye bankkontoen som standard, men ikke slett den gamle.

Anbefaling ved endring av bankkonto:

Før endring av bankkonto anbefales det å behandle ferdig eksisterende bilag som ligger i attestasjonsflyt eller i Bilag. Dersom det ligger bilag tilknyttet den gamle bankkontoen, må dette endres manuelt på bilaget. Fra attestasjon eller Bilag-Innboks kan bankkonto endres i feltet Betal fra bankkonto.