Zirius Hjelp ERP

Fastprisavtaler

0 views 0

Fastprisavtale må aktiveres i firmaoppsett før den kan tas i bruk. Aktivering gjøres under Ajourhold- Firma- Firma, Olfi og valget Aktiver fastprisavtale. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon rundt mulighetene ved Fastprisavtaler.

  • Fastprisavtalen gjør det mulig å opprette prisbøker på varer som knyttes mot kunde.
  • Fastprisavtale kan brukes som tidsstyrt kampanjepriser på varer ved å angi fra/til dato på avtalen for Zirius Kasse.

Ved aktivering av Fastpris vil fanen Salg i varekortet bli endret:

Varekort uten aktivering av Fastpris:

Varekort med aktivering av Fastpris:

I bildet over er det visning av 2 avtaler, Fastpris og Nyopprettet fastpris. Fordi det er disse som står som status Aktive under Fastprisavtaler. Fjerner du Aktiv på Fastprisavtalen vises ikke avtalen i varekortet, men den ligger fortsatt på kundekortet og er sånn sett aktiv for den kunden.  Når avtalen vises i varekortet kan den også endres herfra.  Fastpris på vare kan vedlikeholdes fra varekortet, endre i Fastpris som vist over, eller trykk på avtalenavnet, for oppslag på fastprisavtalen.

Fra Fastprisavtale kan enten priser vedlikeholdes ved å søke frem varen når man står i avtalen, eller ved bruk av tabellvisning. Vedlikehold fra tabellvisning er bedre for masseendring/oversikt for alle opprettede Fastprisavtaler.

Opprette ny Fastprisavtale: Tykk ikon for Ny, legg inn navn for avtale og kryss av for at den er Aktiv, nr tildeles ved Lagre. Etter at avtalen er lagret, kan du søke frem varer som skal få tildelt sin fastpris tilknyttet avtalen. Vedlikehold kan også gjøres fra Tabellvisning  . I tabellvisning vises alle varer og en kolonne pr fastprisavtale som er finnes. Her er det mulig å endre pris i tabellvisningen. Bruk fritekstsøk for filtrering, eller sortere visning ut fra for eksempel en leverandør, varegruppe, varekategori eller
Tabellvisning henter opp hele vareregisteret og kan derfor ta tid å åpne. Rutinen er ikke anbefalt å bruke på vareregister over 10.000 varer, avhengig av kapasitet på utstyr og linje.
Husk å Lagre og lukk etter endringene.

Knytte kunde til en Fastprisavtale: Kunde kan søkes frem og knyttes til avtale når du står i vedlikehold for avtalen og velger fanen Kunder.

Det er også mulig å legge til fastprisavtale fra kundekortet, under Fakturaopplysning og feltet Fastprisavtale:

Er det lagt inn en aktiv fastprisavtale på en vare og avtalen er knyttet til kunde, er det denne vareprisen som blir valgt for kunden.  Les med om kunde Prisavtaler

Zirius Kasse og kampanjepriser: Lag en fastprisavtale. Bruk tabellvisning for å angi tidsperiode for avtalen, og knytt prisavtalen til kunde definert som Kontantkunde i kassen.

Vedlikeholde fastpriser fra varekortet: Etter at fastprisavtale er opprettet blir den synlig fra varekortet. Legges det inn en pris i feltet fastpris i varekortet, blir pris automatisk oppdatert til aktiv avtale.

Kopiere varepriser fra en fastprisavtale til ny avtale: Under Rutiner finnes valget Kopier eksisterende priser, for å overføre priser som er opprettet i en fastprisavtale til en ny fastprisavtale.  NB: Priser som allerede er lagt i ny fastprisavtale vil bli skrevet over.

Under har jeg opprettet en ny fastprisavtale som jeg kalte (116) kopi av Fastpris, og så kopierer jeg priser fra den eksisterende avtalen Fastpris. Så kan jeg fortsette å vedlikeholde i avtale (116) kopi av Fastpris.