Zirius Hjelp ERP

Betalingsbetingelser

0 views 0

Betalingsbetingelser styrer antall dager før forfall på utgående kundefaktura, og for forfall på inngående faktura fra leverandør, dersom Zirius skal beregne forfall basert på fakturadato fra bilaget.

Betalingsbetingelsen styrer også bruk av kontantrabatt for kunde. Skal kunden få tilbud om kontantrabatt må kunden knyttes til en betalingsbetingelse som har betingelser for kontantrabatt. Benyttes kontantrabatt må Kontantrabatt dager (antall dager etter fakturadato) og prosent legges inn. De forskjellige kodene for betalingsbetingelser opprettes under Betalingbetingelser, og så knyttes ønsket betalingsbetingelse til kunde fra kundekortet, eller leverandør fra leverandørkortet. Les mer om Kontantrabatt

Valget FAS kontantrabatt grunnlag brukes normalt sett kun innen Trelastbransjen.

Bruk  for listevisning av de betalingsbetingelsene som finnes.

For Zirius Kasse skal kontantkunden som benyttes ved kontantsalg ha betalingsbetingelse 1 Netto Kontant