Zirius Hjelp ERP

Lagerliste

0 views 0

Lagerliste er tilpasset firma med Trelat lisens og viser status på materiell på lager ut fra PAK og kubikk (m3), hvor mye som er registrert og reservert mot ordre og ut fra det om man har nok materiell på lager.

Alternativer:

  • Filter:
  • Pakkeliste / Vis pakkeforhåndsvisning:
  • Grupper på lager:
  • Vis LM i ordre som PAK: