Zirius Hjelp ERP

Mine innstillinger

0 views 0

Mine innstillinger gjelder oppsett for pålogget bruker og påvirker ikke andre brukere. Beslutninger under Mine innstillinger for brukeren vil også gjelde dersom bruker logger seg på andre klienter. Det blir satt standard verdier ved nyinstallasjon, men det er mulig med tilpasning til eget bruk.

Generelt: Styring av hendelser generelt. Verdt å legge merke til er Bruk mitt område som velkomstpanel, som gir mulighet for rask tilgang til mye brukte rutiner.
Fra Epostsending er det mulig å legge opp egen avsender for e-post som sendes fra brukers pålogging i Zirius.
Snarveier gir mulighet til å definere opp egne hurtigtaster for snarveier i Zirius.

Søk: Her kan søk tilpasses. Det kan styres antall tegn som skal skrives før Zirius går i hurtigsøk, og også maks antall visning i søkeresultat. Som standard vil Bruk hurtigsøk (søkefunksjon inneholder) stå aktiv, men dette kan endres til Starter med for å gjøre søket raskere. Kan være aktuelt dersom det er stor datamengde det søkes i. Ved aktiv Starter med kan bruker ved å begynne søkestrengen med ett % – gå i hurtigsøk,

 

Ordre: Her kan det skrus av/på varsel for manglende lagerdekning ved ordreregistrering og også om dekningsbidrag (DB) skal vises.

Regnskap: Her kan det tilpasses visuelt for bruker.
Altinn: Brukers Altinn ID skal registreres her hvis aktuelt. Denne ID blir brukt  ved overføring fra Zirius Lønn til Altinn.

Varer: Her kan det styres hvilke lagerstatus som skal vises i varekortet for bruker, og også hvilke lager det skal vises lagerstatus fra i Ordre for bruker.

Vis neste leveringsdato er visning av leveringsdato fra Innkjøp, dersom leveringsdato angis i innkjøp.

Attestasjon: Oppsett for bruker som benytter ERP attestasjon. (gjelder ikke for zerp.no attestasjon)

Dokumentflyt: Oppsett bruker kan endre ved bruk av Dokumentflyt

Arkiv: Oppsett bruker kan endre ved bruk av Arkiv