Zirius Hjelp ERP

Dagbokslogg

0 views 0

I Dagbokslogg lagres alle dagboksoppdateringer som skjer i systemet, og her kan du hente opp dagbok for hver oppdatering, eller velge å overføre dagbok til bokføring. Dagbokslogg inneholder alle detaljer om hvordan bilaget ble ført.

Ved å høyreklikke på valgte post kommer det flere valg.

Vis kilde viser bilaget med tilhørende posteringer.

Importer til dagbok eller Motposter til dagbok: Kan brukes hvis du ønsker å endre bokføringen. Da kommer det spørsmål om det skal genereres nytt bilagsnummer eller om samme skal benyttes.