Zirius Hjelp ERP

Bilagsart

0 views 0

Bilagsart styrer diverse behandlingsregler for bilagsføringen, bilagsnummerserier og profilstyring i bokføring. Det følger med en del standard bilagsarter ved opprettelse av ny klient, men det er mulig å opprette egne.
Ved å velge tabellvisning  vises hele oversikten over inneliggende bilagsarter, med mulighet for enkelt å endre verdier. For å legge til flere kolonner kan du tilpasse ved å bruke 

Felt i bilagsart:

 • Art nr.: Legg inn Bilagsartnummer direkte eller søk etter bilagsart med F9 for å hente opp en bilagsart. Skal det opprettes en ny, må det trykkes på Ny knappen til vestre på ikon linjen øverst.
 • Navn: Beskrivende navn på bilagsarten.
 • Hent motpost: Forenkler bokføringen ved registrering av bilag som skal gå mot faste regnskaps kontoer. I Hent motpost settes det opp om motpost skal hentes fra: Ingen automatikk, Kunder. Leverandører eller Alle reskontro typer. Eksempel er ved føring mot art 10 – Innbetaling kunder. Da settes det opp at Hent motpost skal gå mot kunder, motkonto skal føres Per linje og Kontonr skal gå mot 1920 – Bank. Da er det bare å registrere ref.nr. og da henter programmet automatisk beløp på innbetaling og motpost 1920 – bank, og bilag er ferdig.
 • Motkonto: Oppsett om Kontonr. i neste punkt ved bruk av motpost skal føres Per linje eller Totalt for flere bilag. Benyttes det ikke motkonto skal det stå Ingen motkonto.
 • Kontonr.: Kontonummer til motkonto skal legges inn her. F.eks. hovedbokskonto nummer for Bank ved innbetalinger fra kunde eller utbetalinger til leverandør.
 • Bilagsnr. serie: Det er mulig å bygge opp egne bilagsnummer serier som knyttes til bilagsarten. Da vil bilagsnummer bli hetet fra bilagsnummer serie som er knyttet til bilagsart når bilagsart legges inn. Er det opprettet en ny bilagsnummer serie, må man gå ut av bilagsart bildet og inn igjen før ny bilagsnummer serie vises.
 • Dagboksprofil: Benyttes ved bokføring for å knytte en bilagsprofil mot bilagsart. Da endres bilagsart profil automatisk ved endring av bilagsart, hvis det ikke er krysset av for Lås profil.

Pr bilagsart er det også beslutninger som styrer hendelser ved føring på art. Her kan det settes beslutninger på hva som skal skje ved føring på arten, og også styre hva som er tvang eller ikke ved bilagsføring.

 • Beregne forfallsdato: Må være krysset av for at forfallsdato skal bli kalkulert ut fra bilagsdato, og betalingsbetingelser som ligger på kunde eller leverandør ved registrering av utgående eller inngående faktura.
 • Reskontro navn som tekst i hovedbok: Som standard blir navn på bilagsart overført til bilagstekst hvis det ikke er krysset av for at Reskontro navn som tekst i hovedbok. Da vil reskontro navn på ført kunde eller leverandør bli overført som bilagstekst.
 • Registrere KID: Om det skal registreres KID på bilagsart. Det må i tillegg være kryss på leverandør om det skal registreres KID.
 • Purre: Om poster som er knyttet til bilagsart skal være med i generering av purre forslag.
 • Rente: Om poster som er knyttet til bilagsart skal være med i generering av renteberegning.
 • Tas med i omsetning: Om poster som er ført på reskontro skal være med i Omsetningsliste eller ikke.